Napi Hírek, 1936. június/2

1936-06-16 [0372]

L o n Q p n , június 16. /Havas./ A News Chronicle Jeruzsálemből azt a feltűnő hirt közli, hogy hogy Lawrenoe ezredes teljesen önkényesen helytelenül lefordított szö­veggel jelentette be az angol kormánynak az 1919-ben megkötött, Feysal w r gltal aláirt zsidó-arab megegyezést, ügy akarta feltüntetni a dolgot, hogy^eysal emir pártolja egy palesztinai nemzetközi zsidó lotolopülés eszmeiét. A jelenlegi túlfűtött helyzetben az arabok azzal vádolják a zsidókat, hogy az eeesz megegyezés tényleg nem is létezik, hanem osupán a zsidók hamisították. Ezzel szemben a News Chroniole ugy értesülj hogy az egyezményhez, amelyet arab nyelven fogalmaztak meg, Feys'al emirutóiratot fűzött, amelyben az egyezmény hatálybalépését áthoz a teltételhez kötötte, hogy egy nagy arab birodalmat alapitanak. Lawrenoe ezredes - a lap szerint - az okmány angol fordításában a szö­veget nemileg enyhítette annak tudatában, hogy az arab birodalom meg­alapításáról csak az esetben lehet szó, ha a zsidók teljes elégtételt kapnak* /MTI/ & Y To/L ¥ a s hí n g t o,n , június 16. /Havas./ \ca ói, J M ?íf e £% u kincstári kancellár közölte, hogy Finnország , 164.815 dollárt fizetett háborús adóssága esedékes részleteként? /MTI/ Y To/L 3a n t i aao d i Chili, június 16* /Havas./ Hivatalos korokben az a felfogás alakult ki, hogy Chile osak abban az esetben maradhat a Népszövetség tagja, ha a Népszövetséget megfelelően átszervezik. /MTI/ M ' £j ' / Peking, június 16. /Havas/ . M4U Az angol kormánynak a japánellenes tüntetések elleni tiltako­zására Hopei es Csahar tartományok hatóságai elrendeltek valamennyi diákszervezetnek a feloszlatását. /MTI/ Y Ve/Ve Sanghaj, június 16. /Reuter/ A helyzet lassankint mind nyugodtabbá válik. A polgárháború veszélye múlóban van, mert a nankingi csapatok is megkezdték már vissza­vonulásukat Hunan tartományból, mig a déli csapatok már teljesen kiürí­tették Hunant. .Svantung tartomány és Nanking között máris örvendetes közeledés észlelhető, /mi/ Y Ve/Ve .

Next

/
Oldalképek
Tartalom