Napi Hírek, 1936. június/2

1936-06-16 [0372]

4 P á r i s , iunius 16. /Havas/ , ni Neville Chamberlain, legutóbbi beszéde óta a francia sajtó- ­bari állandóan napirenden van a megtorlások felfüggesztésének kérdése A fapok feszült figyelemmel várják, mii ven fordulatot vesz ebben a kérdésben s$ angol politika. , ~\ • A ?J?! 10 . de Psris kiemeli azokat az ingadozásokat, amelyeket Anglia politikája e terén felmutat. Ugy látszik ionban. - teszi hozzá ­hogy. sikerűit kiküszöbölni a kormány kebelén belül felmerült egyenetlen­kedest es csütörtökön az angol kormány a megtorló rendszabályok megszün­tetése mellett foglal majd állást. /Mlf j s I Té/Ve 4 London, június 16, * A Mí&^il hasábjain 7aad Price a kincstári kancellár legu* többi beszédéből azt ?. megállapítást vonja le, hogy az együttes biz­tonság rendszere csődöt mondott és ennek következménye Angliára nézve nem lehet más, mint hogy Anglia regionális szerzódsekre lep azokkal az országokkal, amelyek érdekei súrlódnak az o érdekeivel. Mussolini -teszi hozzá- szintén erre gondol és ezt a megoldást akarja megvaló­sítani Kelet-Afrikában. A cikk sürg=ti az angol-olasz szerződés megkötését és szüksé­gesnek mondja, hogy Anglia baráti viszonyt létesitsen Olaszországgal es Nemetországgal. 3z: annál is inkább ajánlatosabb - irja - mert a Népszövetség tehetetlennek bizonyult és mert Franciaerszág és Spa­nyolország politikája veszélyes irányba terelődik. /ME!/ Y Té/Ve T a 1 1 i n a-június 16. /Havas./ A hadsereg tölxényraktárának laboratóriumában történt robba-~ nás során az első Becslések szerint mintegy negjnren ember életét vesz­tette, harminc pedig megsérült. Kilenc tiszt is a halálos áldozatok között van. A laboratórium romjai alo*l eddig kilenc holttestet szabaditottak ki. Bár a robbanás okozta tüzet még rem sikerült eloltani, magát a 16- ' szerraktárt nem fenyegeti veszély. Az anyagi veszteség nem jelentékeny; ^rob^banás körülményeinek megállapítása oéijábdl megindult a vizsg Y To/L Paris, június 16. / A Havas-iroda kimutatást tei'c közzé, amely szerint a Paris­ban és üzajnamegyében még sztrájkold munkások száma kereken 73.000. Szajnamegyében eddig 202.332 munkás hagyta abba a sztrájkot és állt munkába. Liege környékén forrongás jelei ésaleüie uők. Rocourban a sztrájkoló munkásox me akarták ah cályozni a közírói vasút közlep­keóését és ennek során összefűzlek a rendőrséggéx Károm rendőrt pisz­tolylövésekkel me c sBbesitettek./KTI../ W-T To/L Szófia, június 16. Dr. Boilov, a Bolgár Nemzeti Bank kormányzója, tegnap este vacsorát aoott sz otxidoző dr. ^chachtnak, a Német Birodalmi Bank kor­mányzójának Gisz te létére, A vacsorán részt ve'.t többe'': között Sunev pénzügyminiszter, Velev keres l^delemügyi miniszter és Atlianasov ta­nár, iÖlömuvelésügyi miniszter is. DrT Boilov üdvözlő beszédére dr . SchacM szivélyes szava kai köszönte meg a baráti fogadtatást •/MTI./ % To/L —j f»DC7Í PAO I riííi-nfn

Next

/
Oldalképek
Tartalom