Napi Hírek, 1936. április/2

1936-04-23 [0368]

KT Becsből jelentik: ~* Az osztrák népszövetségi liga vezetősége határozatban követeli a tarthatatlanná vált békeszerződések revízióját, ami a népszövetségi ' alapokmány Í9. cikkének átdolgozása utján válnék lehetővé. A határozat, amelyot a népszövetségi ligák világszövetségének legközelebbi glasgowi ülésszakán terjesztőnek clo, rámutat arra, nogy a legutóbbi, világpoliti­kai események tanúsága szormt az alkalnazhatatlan szerződések és a tarthatatlan nemzetközi viszonyok fenntartása komoly veszélyt jelont *a világbékére. A népszövetség nom teljesithoti legfőbb fe 1 adatát, a béke fenntartását, amíg nem segítenek a jelenlegi helyzet megkövesedett merevségén. A 19. oikk átdolgozásának gyakorlati jelentősége abban állna, hogy az egyes népszövetségi tagok értesítése mellett a népszövetség maga állapit aná meg, melyek az ok a szerződések, amelyeket nem lehet alkalmazni többe, mert a^ékés állapotokat veszélyeztetik. A népszövetségi tagok kötelessége volna azután, hogy ezeket a veszélyekot kiküszöböljék és a békét fenntartsák. /MTI/ S J 0 0 Ko/Ko Kf B é cs , április 23./Bécsi Távirati Iroda/ Schuschnigg dr a szőve ségi kancellár Milánóból jövet a menet­rendszerű gyorsvonattal visszaérkezett Bécsbe./MTI/ C Kvi/Ku « - ­Paris, 1936 április 23. /Havas/ A Francia Akadémia Barthou halálával megüresedett helyre Claude Parrere - t választotta tagjai sorába. Az Akadémia mai ülésén mondotta el Claude Parrere emlékbeszédét Barthouról. Barthou érdekes ember volt - mondotta többek között Parrere ­aki ugy szólván minden iránt érdeklődött, de legjobban a haza ügye érde­kelted politika mellett maradt ideje arra is, hogy az irodalomnak és a izenének ís áldozzon. A továbbiak során megemlékezett Parrere Barthou politikai sze­repléséről, háború alatti tevékenységéről - Barthou a világháborúban elveszítette egyetlen fiát - , maid a béke éveinek épito munka járói .Te­geze tül megtázo szavakkal ecsetelte Barthou tragikus halálát, amelyik nem csak két nemzetre, hanem az egész világra nézve gyászt jelent. Barthou mogérdomli - fejezte be beszédét Parrere - hogy az Akadémia hálás ke­gyelettel áldozzék a nagy hazafi emlékének. /MTI/ TVc/Vo Pari s , április 23. /Havas/ , , , Plandin külügyminiszter a délelőtt folyamán több diplo­matával folytatott tárgyalásokat. Abolgasszam Nádim " • ./Követ­tel, La Roche brüsszeli francia nagykövettel és Potomkin párisi szovjet nagykövettel tárgyalt a francia, külügyminiszter. /MTI/ rfowU* T Te/Vo - - ­Baarabváltozás az Operaházbc.n. Bodó Erzsi betegsége miatt a vasárnapra hirdetett : Norma 17 előadása helyett a " Parasztbecsület ;! és a ,; Sylvia " kerül szinre az Operaházban. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom