Napi Hírek, 1936. április/2

1936-04-19 [0368]

A szerkesztésért felelős: Zimmer Ferenc főszerkesztő TT^^W ^ Ki 1 Budapest, VIII, Sandor-utca 7. szam Kiadó: Magyar Távirati Iroda rt. Telefon: 45-5-10 (jX- — s^S> AGEMCE TÉLÉCRAPHIOUE HQWCR OI/E » IUWCB IRi/CHt/ TEUORAP HEW-KOR Rf/PCNDtHl>BWtaU. IHIIIIIIIIII i P'i riTTT i ''^'* J T flffTT' , ""™ p ^" ,ar ^lllllll^'iP ™"qBMa>iJg»BWgaSM MMBgiB^ QpSXSP^ Minden jog fentortá-rdval• Kéziratnak tekintendő • Házi yok^zorarItáS'GQ&SS) £, kiadás ^ 1936 április 191 f?$ff B (5 D a, április 19, hivatalos jel e rt a Jsr 8 ádtrk?f gai,daÜS ' 1 minls ^"™ a következe 188,számu Badoglio tábornagj táviratozza: Y Bo/Bo aziani tábor­gy az olasz Y Bo/Bo s zeri nt L 0 n d c n,' api-txxö i't>. . ... Y Ku/Ku Madrid, április 18./Havas/ A képviselőház megkezdte annak a Javaslatnak vitáját, aejí^ly minden kedvezményt megvonnak n azoktól a nyugdijas katonatisztektől, n dályo^z— otta . állapi­éi ha­ldali tt .izat ellenében elvetette a monarchistáknak azt a módosító indítványát, amely szerint a belügyminiszternek'ninss joga arra, hogy a nyugdijas katonákkal szemben megtorlásokkal éljen,, és ''amelyben azt követe lik, hogy elbben az ügyben a hadügyminiszter határozzon. A hadügyminiszter kijelen­tette, hogy megtorlásokat alkalmazhat a tényleges szolgálatot teljesítő katonákkal szemben, de a nyugdijasokkal szemben nem. /MTI/ Y Cs/Vn - ,f ­' A f öl dmi ve lé sü g}'i minisztérium vízrajzi osztálya jeicúoi április 19.-én délben: A Duna Hofkirchenig és Linznál árad, másutt apad. Mohács i-g alacsony, lejebb közenes vízállása. Mai vízállások: Schárding 140, Passau 217, Struden 192. Stein minus 28. Bécs minus 48. Pozsony 113, Komárom 250, Budapest 2Ö8, Paks 113, Baja 207, Mohács 241, Gombos 377, Újvidék 333, Zimony 385. A Dráva Barcsnál 101, ürávaszabolcsnál 167. A Tisza Záhonyig alacsony vízállással árad, lejebb közepes vízállással apad. Mai vízállások: Tiszauilak 88, Vásá ros namény 149. Tokai 270, Tiszafüred 336, Szolnok 418, Ssongrad 375, Szeged 394 . A Szamos Csengéméi 74. A Koros Beleesnél 105, G-yománál 216, A Maros Makónál 69, A Balaton Siófoknál 100. » , , OR „ irneiri< A Velenecel tó Agárdnál 56. /MTI/ K.%\*Í ÉLTA » / o- Vá/Vá

Next

/
Oldalképek
Tartalom