Napi Hírek, 1936. április/2

1936-04-19 [0368]

A szerkesztésért felelős: ^tB^^^Wt ^""WH^^ TBT Budapest, VIII, Sándor-utca 7. szám Zimmer Ferenc főszerkesztő Telefon: 45-5-10 Kiadó: Magyar Távirati Iroda rt. ° * fe>áxg^> Minden *>o ,fentortd-rdval• Kéziratnak tekintendő. Házi soKszorosUás ><?<S<&& 5f£TadSs 1936 április 19. f^óra ^ perc R ó m 8, április 19, /Stefani/ < •• 4. * ^?^L cJ r £ , ülü éTÍ államtitkár a következő táviratot intézte a népszövetség főtitkárához: Graziani tábornok értesített arról, hogy Liberati re­stté, egy dubat ezekről az st rögtön to­jvctség tagálla­mait/mert kot elessekemnok tartom, hogy felhívjam figyelmüket azokra a tényekre,,amelyek bizonyítják, hogy az abesszin csapatok továbbra is me"­szegnek mmdon azorzoaéstés embo nos s éget* T ., ,. ,5 ZZC ^ a távirattal kapcsolatban érdekes megjegyezni azt, hogy Liberati rcpüloalezredes hozta annakidején Magyarországra az,olasz kormány ajándékát, az ''Igazságot Magyarországnak 1 ' nevü repülőgépet, /MTI/ J -o- c- Bo/Eo K o p e. n h á g a, ápr ilis 19. Stauni^f miniszteralnók Kopenhág'ában beszédet mondott, amelyet a következő szavagkal fejezett be: , - Be kell ismerni, hogy a nemzetközi helyzet a világháború ota nem volt ilyen sötét és fenyegető. Heméliük,sikerülni' fog a kibontakozási tárgyalások során ^ olyan közös biztonságot kiépíteni, amelyhez a kis álla­mok is cstalakozhatnak* /Hl/ Y Bo/Bo 4 Jeruzsálem, április 19, , . A Reuter-Iroda jelentése szerint élaffában újra zavargások > törtek ki, amelyek során a \; zsidók és arabok közül többen elestek. A helyzet nagyon súlyos, a hatóságok katonai megerősítést kértek. /MTI/ T _ Bo/Bo Paris, április 19. /Havas/ A lapok megelégedéssel állapítják meg, hogy a helyzet enyhü­lése Genfben tovább taft. A Petit Paris ien rámutat arra, hogy az enyhülés­nek ez a szelleme nyilvánult meg a szombati tárgyalások során ja annak a reményének ad kifejezést, hogy az enyhülés hétfon tovább tart. A Matin megállapítja, hogy nevetséges lenne hitelt adni azok­nak a híreszteléseknek, amelyek szerint a népszövetségi tanáos májusi ülésszakán ismét foglalkozni" fogaz olasz-abesszin viszály kérdésével és a megtorló intézkedésekkel. A Matin megállapítja, hegy ez az ügy végképen el van temetve. ~ ' Az Oeuvre ugyancsak a légkör nagyfokú enyhüléséről számol he. Y Ku/Vá Athén, április 19, Az Athén közelében levő 'Dionysios-szanatóriumot hatalmas tűz­ve sz teljesen elhamvasztotta. így ember a lángokban lelte halálát. /MTI/ Y Ku/Vá í 5 s t 3 . a prilis 19. A 'Szent^ernáthegyi kolostor felé vezető uton hógörgeteg elte­metett hét embert. Valamennyiüket sikerült kiszabadítani, de ketten' közü­lük súlyosam megsebesültek. /VII/ I Ku/Vá ORSZÁGOS LHV'ÉLTAft

Next

/
Oldalképek
Tartalom