Napi Hírek, 1936. március/1

1936-03-10 [0365]

belaklak: a, március 10« /alasz ^koletaí rikai szolgála t# A "Február 1" feketeinges hadosztályból és a 'JCosseria 5 ' hadosztályból álló negyedik hadtest a február 26.-tól március 7.-ig terjedő idő alatt olyan rendkívüli teljesítményt végzett, amely csak az 1896.-i csaták alkalmával végzett haditeljesitményekhez hason­litható. Tiz nap alatt harci alakulatban olyan területet jártak be a csapatok, amelyét a térképen " felderítetlen területnek jeleinek* Menetelésük során több hegyet kellett megmászni ok és néhol egészen szük hegyszerosokon tudtak csak keresztülhaladni, A gyalogság és a fekete­ingesek súlyos gépfegyverekot vittelt imsgukkal, amelyekkel ibármely percben meg lehetett kezdeni a tüzelést. k hadtest előrenyomulása során elfoglaltaHían %no hegyszo­rost és a Kukuzzali dombokat. A negyedik hadtestnek az volt a feladata, hogy kövesse a második hadtest * hadmozdulatát, amely Selaklaka és az Afgaga hegy szoros ellen irányult. A nagy edik^adtest teljes mértékben végrehajtotta feladatát és a csapatok kiváló ellen­állási szellemet mutattak a fáradság elviselésére. /MTI/ Belgrád , március 10. /Avatta/ iVz uj kormány megalakulásával kapcsolatban a Szamouprava cimü lap azt írja, hogy az.uj Kormány mindenben folytatni fogi a az előző kor­mány politikaiat.^z uj kormány • *- x is elsőrendű feladatának tekinti, hogy az ország számára rendezett poli­tikai légkört teremtsen es a parlamentarizmus ,alapján állva visszaállít­sa a demokratikus kormányzási rendszert. /MTI/ London, március 10. /Magyar Távirati. Iroda/ A morning rost a rom-n legfelsőbb hsditaaaos tegnapi Ülésével kapcsolatosan a következőket jelenti Bukarestből: A király rövidesen ujabb honvédelmi értekezletet hiv össze, amely­re meghívást kapnak a politikai pártok vezérei is. A kormánv gyors és nagyszabású fel fegyverkezésre készül a francia pénzügvi és műszaki se­gítség fölhasználásával. A francia kormány megbízottja r.ár Bukarestbe érkezett, hogy átvegye a román kormány olaj jövedékeinek kezelését; ezek hozadékát használják föl ugyanis a francia részről szállítandó repülőgépek és harcikocsik, valamint lőszer vételárának fizetésére* Be 1 g rá d , március 10. /ávala/ ., .. _. v _., 4 Szamouprava cimü Lap "bgy klikk vége" cimü cikkeben azt irja,hogy a oztojadmovics mmszterelnöknek szánt golyók­a valóságban a reakciós szellemet és annak kinövéseit sebezték halálra jjftTt\ Tokió, március 10. /Havas/ Baba,az uj pénzügyminiszter kijelentette, hogy nem folytatja elődjének maradi pénzügyi politikáját, mert Japánnak iaand zsúr iában foly­tatott politikája",, ajionvédelem megerősítése és" a mezőgazdaság felsegélye- • zése következtéberffánnyira megnövekedtek . hogy nem lenét elkerülni, az auotc emelését, riangsuiyozta a pénzügyminiszter, hogy mindamellett tartózkodni fog túlzó rendszabályok alkalmazásától. /MTI/ sxúkxcaleti.L

Next

/
Oldalképek
Tartalom