Napi Hírek, 1936. március/1

1936-03-10 [0365]

Pár is , március 10. /Havas/ S kül ügyraini sz ter ium " órater nőiében " ma délelőtt fél 12 órakor / Közén európai idő/ nyilt meg a locarnoi egyezmény aláiró hatalmainak ér­t ekez; lete." Francia részről Flandin külügyminiszter és Paul-Boncour vett részt az értekezleten./, francia minisztereken kivül még jelen volt Légér, a kür lügyminiszterium vezértitkára. Bargeton, a^külügymmisztorium politikai osz­tályának főnöke, Massiglij helyettes " ,. főnök, Basdevant jogtanácsos és Rochat, a külügyminisztérium kabinetfőnöke. Olaszországot Űerfüt__ái párisi olasz nagykövet képviselte Talamö márki és Scammaca követségi else tanácsos társaságában." Belgium részéről Van Zeeland miniszterelnök és külügyminiszter jelent meg, akinek kisáretében voltak: Kerchove gróf párisi belga követ, Van Zuylen, a külügyminisztérium politikai osztályának- főnöke, Landheere őrgróf, a miniszter kabinetfőnöke és Mills jogtanácsos. Anglia részéről Sden külügyminiszter és lord Hali fax főpecsét­őr éelent meg Clark párisi angol nagykövet, Strang külügyminiszteriumi osztóivfönök, fighram külügyminisztérium! főtisztviselő es Maikin jogtaná­csos tarsaságában. /MII/ v ni Í. Ar.-. _ _ _ P á r 1 s, március 10. /Havas/ n * ' ? aul " Boncour államminiszter csuoán csütörtökön este utazik (xenfqe. •, miniszter ugyanis osütörtökön délután rész-tvesz a szenátus ulesen, amelynek napirendjén a francia-szovjet szerződés ratifikálása szerepel. /WUf Y Té/Vi Paris, március .1^./Havas/ ' Gordellier képviselő, a párisi községtanács volt elnöke, elhunyt, / l,/ Tá/Vf ­Toki o. ^március lü./Havas/ k tokiói tőzsde ma megnyi.lt , á tőzsde a február 26.-i zavar­gások ota illandó n zárva volt . fml/ t Té/Vi Szekszár d,március 10. Tolnavármegye közigazgatási bizottságának mai ülésén gróf^Agponyi Rezső és Bernáth Béla bizottsági tagak szovátették a Sió magas vízálláséit .amely már árvizzel fenyegeti a siómenti községeket, sgt egyes alacsonyabban fekvő házak ; udvaráig már ki is áradt a csatorna. . Dr.Perczel Béla alispán felvilágosító felszólalása után ugy határozott a bizottság,hogy az árviz-veszedelem megszüntetése érdekében távirati felirattal fordul a fölamivelésügyi miniszterhez és o balatoni k ormánybiztossághoz./MTI/ o- V/Hav.

Next

/
Oldalképek
Tartalom