Napi Hírek, 1936. március/1

1936-03-10 [0365]

rí o m a, március 10. /ülasz keletafrikai szolgálat/ Az olasz sajtó részletesen közli azt a jelentest, amelyet Badoglio tábornagy juttatott el Mussolini miniszterelnökhöz. A tábor­n °gy 8 jelentésben részletesen beszámol Amba Alaázsi elfoglalásáról, e • tembieni második csatáról és a sirei ütközetről. Az'"általános haeu helyzet leírása után a jelentés kiemeli azt az alapelvet, amely lehetővé tette a hadmiivel etek teljes sikerét. &z az alapelv a követ­kező: Nem irgalmazni az, ellenségnek, mindaddig, amig teljesen meg nem semmisült. Nem isfégy hónap alatt Sikerült az olaszoknak megverni és szétszórni négy abesszin sereget. Ez a győzelemsorozat a vezérek "• i-m kiváló "tulajdonságainak és a csapatok hősiessé­gének köszönhető. /MTI/ feű&jtgn, U Sza/Sza " Stockholmból jelentik: A Svéd-Ma gyár Társaság meghívására Supka Géza dr. főszerkesztő több hónapig tartó előadókörútra"indul az északi államokban. Stockholm­ban a svéd trónörökös védnöksége alatt álló Svéd-Keleti Társaság kere­tében tart Supka dr. n A buddhizmus, mint az európai népvándorlás út­jelzője'' cimen előadást. Ezenkívül Göteborgban, Malmö ben, távábbá Oslóban és Kopenhágában tart Supka Géza dr vetített képek bemutatásával kísért előadásokat ,! A magyarság sorsa két világ között" címmel. /á'Tl/ o- Sza/Sza - - ­Varsó , március 10. A varsói diáktüntetésekről a következő részleteket jelentik? Hétfőn háromezerötszáz varsói főiskolai hallgató megszállta a Műegyetem épületét. A diákok közölték a főiskolák rektoraival és a közoktatásügyi miniszterrel, hegy mindaddig nem hagyják el a Műegyetem épületét, amig nem teljesitik a főiskolai tandij % - - mérséklésére irányuló követeléseiket, A Műegyetemen és a többi főiskolán beszüntették BZ előadásokat, A tüntető diákság arra kényszeritette a zsidó diákokat, hogy hagyják el a Műegyetem épületét. A Műegyetemet erős rendőri készült­ség vette kerülni rendőrök páncélos gépkocsikkal és tűzoltófecskendőkkel vonultak ki, hogy megakadályozzák az utcai tüntetéseket,/MTl/ W Ku/Ku [ ¥ a r s ó , március 10, A radomi kerületben levő Przytyk városkában heves zsidóellenes tüntetések voltak . A tüntetők és a zsid<í lakosság közötti összetűzés ek. során két ember meghalt és igon sokan megsebesültek./MTl/ W Ku/Ku P e ki n g , március 10. /Havas/ Hivat al os forrásból eredő hírek szerint Sanszi' ta rtományban a kormánycsapatok győzelmet arattak a kommunisták felett;/, kormány csapa­tok Fenjang várost is visszafoglalták a kommunistáktól. /:.!!/

Next

/
Oldalképek
Tartalom