Napi Hírek, 1936. január/2

1936-01-16 [0362]

London, januájr 15. /ívíagyar Távirati I:,da./ A Londoni Közlekedési Tanács évi jelentése csillagászati számokkal ismerteti London 1935. évi forralnának széditő méreteit, A tanács üzemében lévő közlekedési háluzat adatai a következők: líoc si km«teljesítmény hálózat km-ekoen kocsiállomány 1935-ben. féldalatti 363 3.167 247.861.256 autóbuszvona­lak 2196 5.975 439.423.561 villamos köz­utivonalak 518 2.473 162.522.187 troileybusz­vonalak 29 63 4.390,172 • 854.137".176 — A tanács üzemében van 186 földalatti állomás, 127 személy­felvonó, 124 mozgólépcső, 89 autóbusz gaiázs és 32 villamoskocsi­garázs. *»z egész hálózat forgalma. 1935-ben 4.129.440.702 utas, össz­bevétele 39.718.187 font volt. •^zek az adatok nem foglalják magukban acsővasutak londoni városi vonalait, amelyek forgalma 1935-ben 547.092.272 utas volt. o L Tó/L Londonból jelentik: Stevens Ujdélwales miniszterelnök kidneyben tartott beszédében ezeket mondotta a politikai helyzetről: -A nemztközi események ijesztő gyorsasággal peregnek le. erősödjünk, szaporodjunk és terjeszkedjünk, uogy szembenézhessünk a veszedelmekkel. Csődöt mcndott a nemzetközi biztonsági, rendszer, amelybe a nemzetek a háború befejezése óta minden reményüket vetet­ték . /MTI. / o L Tó/L Londonból jelentik: A^ angol légihadero Simgaporeban harmadik légi támpontot épit a haditengerészeti kikötő közelében. A szükséges telket már kiszemelték és áprilisban kezdik meg a mocsarak és gummiültetvé­nyek területeinek előkészítését a repülőtér céljaira./iZTI./ o L Tó/L ^L o n 6. o n dói jelentik: Eugene iJbllo iondoni építész olyan eljárást talált fel, amelynek segélyével fényképeket közvetlenül a faira lehet másol­ni. * faira fényérzékeny folyadékot fecskendeznek és vetítőgépek segélyével tetszésszerinti nagyságban rávetitik a fényképet, így áll :lő a "falfénykép". /mii./ o L Tó/L Londonból jelentik: Liverpool mellett a délszaki betegségek iskolája benszülött falut épi.<ttc-t a lcgegészségtelenebb mocsaras talajon, hogy a délsza­ki betegségekéÜ és azok okait eredeti környezetben tanulmányozzák. /MII./ o L Tó/L

Next

/
Oldalképek
Tartalom