Napi Hírek, 1936. január/1

1936-01-04 [0361]

London, január 4./Magyar Távirati Iroda/ i Daily Herald értesülése szerint az admiralitás a pLymouthi öböltől 16 km-re a seatoni dombvidék elhagyatott . helyén gigantikus "mé­retű földalatti, bombabiztos olajtartányonat épitj A sziklaszilárd ce­mentbeton alapzatba ágyazott renakivül vastag acéítartányokban 5,400 millió liter olajat fognak tárolni a haditengerészeti tartalék cél iáira' A tartányokat titkos földalatti csővezeték fogja a hadikikötőkkel össze­kötni, hogy az ott horgonyzó hadihajók olajellatasát a legerősebb ellen­séges repülőtámadás se 'zavarja. A Nyugati Vaspálya teljes titokban szárny­vonalat épit st. G-ermans állomástól Tregunnick pusztához, a földalatti olajkészletek szállítására. 0 L Vi/Vi Londonból jelentik: Az angol.légi haderő a hon­védelmi repülőrajok számára nagyméretű Gloster-féie '^Gladiátor" mintájú harci géneket rendelt, amelyek óránkánt 416 km-es sebességgel repülhetnek, 9 1/2 perc alatt ő.QGO méter magasságba szállhatnak fel ás" fegyverzetük 4 gépfegyver, melyeket a pilóta egyszerre kezelhet a kormánykészülék mellett''elhelyezett emeltyűkkel. /MTI/ Londonból jelentik: Az amerikai 3ing-Sing fegyházban uj rendszerű ^fegyver­felfedező 1 ' készüléket állítottak fel, amely elektromágneses mezőt ter­jeszt ás villamos csengőt szólaltat meg, mihelyt nagyobb fémtárgy ár a Közelébe. Ha olyan látogató érkezik a fegyház bejáratához, kinél pisztoly vagy hasonló fémtárgy van, azonnal megszólalnak a vészcsengők./MTI/ Bécsből jelenti : 4 Zsil am See és Kitzbühel között elterülő bronzkori bánvákban osztrák tuoosok egy csoportja részletes kutatást végzett. Pittioni Pdcharű egyetemi magántanár most beszámolójában elmondotta, hogy ezek a bányák Kr. előtt 1200 ésSOO között voltak használatban; a lele­tekalapján sikerült megállapítani, hogy az őskori bányászok tejes ételekkel táplálkoztak es a sfir ősi formáját is ismertek. Tudomá­nyos szempontból legfontosabbak azok a faágakra vésett ^alek, ámene­ket ^Pittioni Írásjeleknek tart, mert azok több hasonlóságot mutatnak az északi etruszk rovásiré ssa 1. Pittioni felfogása szerint Tacitus germánjainak vésett jelei, a "notae", ugyancsak ennek az alpesi Írás­rendszernek egyik változatát képviselik •/MTI./ B é c s b 8 1 jelent ik: Az ausztriai és a dunántúli vulkanikus hegyvidék összefüggő alakulásáról tartott előadást Kümel Frigyes gpologyus Bécsben. A Balatontol kezdő-döglés ugyanis Stájerországon at háta Ima s^ki­tsrjedésü, t'zhányókkal teleszórt terület húzódik nyugat felé, amely az elszakított Nyugat ma gyar ország egy részét is magában foglalja. Ünnek az összefüggő vulkénrendszernek két legnyugatibb kialudt tüzj hányó ja osztrák területre esik. Üzek közül a Becshez legközelebb eső "tűzhányók" közül az ősibb származású a "puiiendorfi vulkán", a­meiy két hatalmas bazaltrétegből áll és a kitörések nyomait már csak a szakértők tua ják felfedezni rajta... másik a Paulibarg, amelynek bazalt kupolája élesei hasogatott, meredeke n emelkedő iormákbol áll; a hagynak több krátere van. de kitörései nem voltak olyan erő­sek, hogy a lávafolyama völgyet elérte volna •/MTI,/

Next

/
Oldalképek
Tartalom