Napi Hírek, 1936. január/1

1936-01-04 [0361]

Addisz Abéba, január 4. /Havas/ Dr. Lundstrtm, a svéd tábori kórház taga, aki,az olasz repülők bombavetése alkalmával megsebesült, sérüléseibe belehalt. / / I Té/Vi Londonból jelentik: A ?ort ITnox melletti hegyvidéked/Kentucky állam, befejezés­hez közeledik a minden emberi erővel aacoló acél páncél-erőd, amelyet a sziklába robbantottak és melyben a világ legnagyobb aranykészletét, az Egyesült Államok tízezer millió dollárnyi aranytartalékát fogják őrizni, Hoover Edgár, a washingtoni közbiztonsági hivatal főnöke, valóságos vezérkari tervet dolgozott ki a nemsokára meginduló óriási aranyszálli-" tások letonvolitásárá, • amely ek során pusztán a newyorki jegybank páncél­pincéjéből több mint 3.000 millió dollár értékű aranyat rognak elszállí­tani. Sgy-egy arany szállító páncélvonat rakományának értéke 50-75 millió dollár lesz, mindegyik vonat"3 teljesen zárt acélkocsiból, 2 Pullman és 1 étkező kocsiból fog állni a fegyveres kiséret számára. A vonaton gép* fegyvereket, bombákat és könny, gázfejlesztő készülékeket helyeznek el. Az amerikai alvilág hírhedtebb Ragjait biztonsági őrizetbe fogják venni az aranyszállitá. ok tartamára ./MTI/ 0 L Vi/Vi Londonból, jelentik: ' Angliában 1935-ben 16.678 uj könyv jelent meg, ami 1.242-el haladta meg az előző évi világrekord. ' ./MTI/ /ŐT / 0 L Vi/Vi <­Londonból" jelentik: A londoni Christie-felö műkereskedő cég árverésén 2.940 fontért vettek meg egy kis festményt, amelyért az árvereltető, egy brightoni lakos, 3 fontot fizetett. A képről, amely két kis holland halász íiut" áb­rázol, kiderült", hogy r'r-ans Hals eredeti müve. A szerencsés vevő haszna megközelíti a százezer százaléké t./LITl/ ö T, Vi/Vi L o n d o n, január 4«. A Ne*s Jhronicie paris'i tudóé itóia beavatott helyről ugv érte­sül, hogy Laval - .. uj békítési mozgalmai: akar indítani, hogy megakadályozza az Olaszország elleni." i ola^megtorlások bevezetését. Laval még a népszövetségi tanács január .a0.-i ülése előtt útjára akarja indítani, még pedig ezúttal Mussolinivei egyetértésben és Londonnal való előzetes tárgyalások után. Valószínű, hogy Láváinak szabadságáról való visszatérése .után rontó? diplomáciai tárgyalások kezdődnek Roma és London kőzött. JWl/ L-q-ndonból jelentik: _E.f. Poulton, a londoni Guy kórház főorvosa írja a !£„Practitioner ;! orvosi szaklapban, ho°v a legmakacsabb náthát és liülést l/2 óra alatt meg lehet gyógyítani '. .. " repülőgén-utazással legalább 3300 méter magasságban. Ha a gép 2 percekként 330 méter magasságra emel­kedik ­és 10 perc alatt száll le, ugy az egész kezelés alig tart egy óráig. A bámulatos gydgyhatást az orvos a"felsőbb légrétegek által az emberi testre gyakorolt különleges biokémiai, vagy biofizikai hatásá­nak tulajdonítja. /líTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom