Napi Hírek, 1935. augusztus/2

1935-08-16 [0353]

.1 Lisszabon, augusztus 15. /NTl/ Ma délben Ovar közelé­ben lezuhant egy portugál katonai repülőgép. A szerencsétlenséget való­színűleg a repülőgépen lévő két lomba feirobbánása okozta. A gep utasai ­nak - két katonatisztnek - holttestét a gép roncsai közelében talál­tak meg. A két holttest teljesen szénné égett./MTI-/ ¿7 Sz -. ­i.^ |a. Washington, augusztus 15. /feeuter/ Morgenthau. ki­jelentette,, hogy az amerikai kormány szerdán 25 és fél millió uncia ezüstöt vásárolt; a világpiacon. Sz több mint az amerikai bányák 1934. évi összes termelése. . , , _ . Morgenthau hozzáfűzte még, hogy a legnagvobbmértékü vásár­lások Londonban törtentök. Amióta csak az amerikai államkincstár meg­kezdte ezüstvásárlásait, szerdán vásárolták a legtöbb ezüstét. A kincs­tár tovább-folytatja ezüstvasárló politikáját./MTI/ H/Sz ,/ Berlin, Ixa augusztus 15. /WTj/ Streicher Gyula kerületi vezető ma este rerlin két legnagyobb gyűlést érmében mondott beszédet. Mindenekelőtt a külföldi sajtó egy részében meg-jelent valótlan '. " . hirékkel foglalkozott. így például azt állitották, hogy ő, Streicner, arra törekedik, hogy rendőrfőnök legyen a birodalmi fővárosban. Arról is irta: j hogy eöboels dr., Blomberg és Streicher között megbeszélés volt. Aki beoizonyit ja, hogy ez a megbeszélése megtörtént, százezer markát kap tőle készpénzben. A külföldi sajtó őt, Gtreichert, Franken véres cárjának nevezte.Alkalmat, adott a külföldi sajtó képviselőinek, hogy Nürnberg­ben körülnézzenek és meglepetésükre egyetlen kaiioimx zsidó halottat sem találtait ott* A xvuriúrstendammon sem ütöttek agyon egy zsidót sem. - Nem törődünk a négeré: kivégzésével I Amerikában - f oly- . tattá Streicner. - Mások se törődjenek azzal, ha mi Németországban fajgyaláz ókat körülvezetünk az utc&on és ezzel elrettentő hatást akarunk gyakorolni. Ahol a hatalom a zsidók kezében van, a népei: mindig el­pusztulnak. Streicher ezután irodalmi müvekből idézett. Beszédét azzal a kijelentéssel fejezte be, hogy egy zsidó ép oly^kevétsé válhat németté mint e 0 y német, akinek a családja századok óta élt a gyarmatokon, né­gerré vagy kinaiváw/MTI/ Hb Vi - - ­íií 1' á r i s, augusztus 15./NTI/' Eben a Lavallal folytatott megoeszélés után az angol követségre ment, ahol Aloisi báró felke­reste az angol minisztert. A beszélgetés körülbelül egy óra hosszat tartott. Minthogy Eden Aloisival való találkozása előtt az etiópiai követtel is megbeszélést folytatott, most már feltehető, hogy az összes érdekeltek tájékozódtak egymás szándékairól és terveiről és hogy az előzetes megoeszélés,!: befoieződtek. Laval ős Aloisi tanács­kozásának részleteiről semmi sem jutott nyi lvánosságza./MTI/ Hb/Vi - - ­7 Szófia, augusztus 15./NTI/ Ma Szófiában és Plovdivban számos macedóniait tartoztattak le. Ezek élénk toborzást fejtettek ki a tavaly feloszlatott forradalmi macedón szerv ez et / IlvlRO •' tagjai között, hogy kommunista alapon uira felélesszék a szervezetet." Allitflag több mint negyven embert fogtak el. További részleteket nem juttattak nyi Ivánosságra., MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom