Napi Hírek, 1935. augusztus/2

1935-08-16 [0353]

-o- § Tirana, augusztus 16. AZ Albán Távirati Iroda jelenti: Giilardi tábornokot ismeretlen okból Pieri községben meggyilkolták. A tá­bornok rövid tartózkodásra érkezett fi éribe. A gyilkosság következtében a községben zavargások törtek ki, de a zavargások nem terjedtek át i-k. más vidékre. A hatóságok haladéktalanul megtették a szükséges intézkedéseket és a zavargásokat teljesen elfojtották. Több embert, akiket felbujt ássál vadainak, letartóztattak. EJgyébként Albánia többi részén teljes rend és nyugalom van. /MTI/ Sza/Sza I ' § Washington, augusztus 16. /Havas/ A snenátus el­fogadta azt a Roosevelt elnök által kezdeményezett törvényjavaslatot, amelynek értelmében megadóztatják a nagy vagyonokat és birtokokat. /MTI/ Rza/Szs - ••• ­¥í London, augusztus lő./NTl/ A Daily Telegraph dzsibutii jelentése szerint a francia Katóságok messzemenő óvintézkedéseket tesznek, nogy háború esetére biztositsák a rend fenntartás át.A Dumont Duville cirkáló vasárnap Dzsibutiba érkezik. A kikötőt • drót sövénnyel veszik körül és tizennégy repülőgép állandóan Dzsibutiban fog állomásozni. A Heion-szigeten négy, egyenként 15 centiméteres löveget állítanak fel, amelyBk biztositják a kikötőt, a hajógyárat és a város mögött elterülő sivatag bejáratát. A bennszülött gyalogsábái álló kislétszámu helyőrséget ezer szenegáli lövésszel erősitik meg./MTI/ ku /ku - - _ Wf ^ London, augusztus 16. • ...A Reuter-Iroda pekingi jelenté­sp.P 10 !, számol ^e, hogy a banditák megölték Gareth Jones angol ujsagirót, ku)ku n hettel ezelőtt Müller dr. német ujságiróval együtt elraboltak. í $ £ r o s t f augusztus ló. /navas/ A tengerészeti arzenai pre­fektusa a múltkori tüntetésekkel kapcsolatban a következő intézkedéseket tette: Két hajóépitő munkást, akik a fi>unquer^ue-en doboztak, azonnali hatállyal elbocsátottak. Két másik munkás fizetését leszallitoi iák, azon­kivül egyenként megbüntetlek minden munkást, aki az agix augusztus 6,-jZ-i zavargások alkalmával elhagyta munkahelyét. /MTI/ /TTSQ Hb/Vi - - - (~ W N e w X o r k, augusztus* 16./NTI/Long demokrata szenátor csütörtökön ujabb rendkívül heVes kirohanást intézett Eooseveit 1 tervei ellen. Long kijelentette, hogy az esetben, ha a köztársasági párt Hooveit, a demokrata párt pedig Rooseveltet jelöiné elnöknek,ő maga is fellép független programmal Is a választásokon a tiz millió szavazóval rendelkező "Snare the wealth-'-mozgalomra fog támaszkodni./MTI/ ku/ku , , - - ­| P á íi s - augusztus 16./NTI/ Jóért esült politikai körökben a következőket közlik a tegnapi tárgyalások lefolyásáról: Aloisi báró olasz kiküldött rámutatott arra, hogy 01 arz ország kénytelen lesz fegyvert. .., ha nem kanná meg mindazokat az engedményeket, amelyekre terjeszkedése es afrikai területeinek biztonsága szempontjából feltétlenül szüksége van. Olaszország feltétlenül ragaszkodik az Abesszi­niában elnyerendő politikai befolyás megszerzéséhez, de e mellett gondos­kodni xcivan Anglia és F r anci aország gazdasági érdekeinek biztosításáról. Ku Au _ /folytatása következik/

Next

/
Oldalképek
Tartalom