Napi Hírek, 1935. május/1

1935-05-01 [0346]

S • §j3ukares t,'május 1. /Magyar Távirati Iroda./ A rend­őrség május elsejére való tekints tel az éjszaka a munkaSIE gyedek­ben portyázást tartót t, melynek során több kommunista vezért letar­tóztatott és nagy röpiratkészleteket kobozott el, amelyekben a munkás­ságot forracalomszeru megmozdulásra és munkabeszüntetésre szólítják fel. A csendőrség a gyárakat megszállta. A munkásmegyedek ma egész nap rer.dőri megfigyelés alatt állani. To/L £ ^Bukaros t ; május 1. /Magyar Távirati Iroda./ A Fekete­tengeren igen heves szélvihar dühöng. A oonstanzai kikötőben több hajó eltépte ajiorgonyát és a nyilt tengerre sodródott, k vihar a városban a távbeszélőoszlopokat kidöntötte. A vasútállomás épületének f odele beszakadt és egy tisztviselő súlyosan megsérült. A te lel őhe Ívükről visszatérő gólyák és egyéb vándormadarak, amelyek épen útban* voltak; a tenger f 1 :tt, százával pu-ztultak el. A város habárában ezerszámra láthatók ezek az elcsigázott madarak. A lakosság élelmezi okjt, mert a fáradtságtól még mozdulni is alig tudnak. To/L G §Bu karest, tmájus 1. /Magyar Távirati Iroda./ ^oroka városban a rendőrség kommunista szervezkedést leplezett le. A résztvevők közül huszonötöt letartóztatott. To/L G f ^Bukarest, .május 1. /Magyar Távirati Iroda. / Erdélyben a hóolvadás után a hegyekről le ömlő viz annvirc megduzz-sztotta a fo­lyókat, hogy azok kiáradtak. A Maros folyó Marosludas község egy rését teljesen «1 öntőt te. To/L o L §Londonból jelentik: Roosevelt elnök, le gidősebb fiát, a harmincéves Jamest, első szernél es titkárévá nevezte ki régi bizalmas tanácsosa,Lewis Howe ezredes helyettesekánt, aki -még nem hev rte ki hosszú és életveszélyes betegsége u ^következményeit. Az ifjabb it'oosevelt 1932. évi elnökválasztási hac járat alatt is.aty­ja /titkára volt ós mint Eoue helyettese az elnök: jobbkeze lesz./MTI./ oL §LondonbóI jelentik: G.B, ^haw, a hiresiró, a délaf­rikai Durham^a érkezve, elárujjlta sz újságíróknak, hogy ueközben uj da­rabot irt, amelynek kéziratát Mombassaból légi po-,tán már Londonba is küldötte. Cime a milliomosnő, hősnője Cecil Sodes s az iró szavai szerint eltér a ^haw-darabok hagyományos típusától, mert nimsentk ben­ne tiz percnél hosszabb beszédek, nem vonható le belőle semmiféle ta­nulság, nem küzd semmiféle irániért vagy eszméért, pusztán a mai kor típusait igyekszik megörökíteni ./MTI./ Tó/L , oL §Londonbél jelentik: A oanterburyi székesegyházban' EJT. Tristan tanár, a híres műtörténész, által végzet" 1 restaurálási munkák során megtisztogatták a n F.,-k te herceg" életnagyságú, öt­százötvenéves szobrát, amely a herueg sírját díszíti. Az évszázados vastag fekete korom- és piszokréteg, eltávolítása után kitűnt, hogy a szobor tiszta aranvból készült, pomrás bronztalapzaton áll, a XIY. század művészetének egyik legcsodálatosabb remekmüve s a világ egyik legszebb és legértékesebb síremléke. A szobor páratlan anyagi és művészeti értékét'a székesegyház történetének viszontagságai során nyilván elfelejtették ,ás később mindenki természetesnek találta , hogy a Fekete herceg sírját látszólag egyszerű fekete szobor jelölje meg./ív'JTI./ ftBC/ ;,.,,, , -vr-rÍD rp^T-^' ' m UKS/,/1 wU-> LEVbLTAR ' K.szekció •

Next

/
Oldalképek
Tartalom