Napi Hírek, 1935. május/1

1935-05-01 [0346]

0 | Genf, május 1. /Svájci Távirati Iroda/ A népszö­vetségi tanács küszöbönálló ülésszakának napirendjén a politikai kérdé­seit közül szerepel a Svájc és a volt szövetséges országok kormányai között felmerült vitás ügy a sváici polgárok által szenvedett hadikárok jóvátétele tekinteté "ben, valamint az Abesszinia és Olaszország között tárnáit bonyodalom, amennyiben május 2C*-áig, a népszövetségi tanács ösz­szeülésénefc napjáig Adelis-Abeba és Mna kormánya közös egyetértéssel ki nem jelöli az 1928 évi olasz-abessziniai szerződésben meghatározott egyeztető-bizc ttságot. A tanácsülés tárgysorozatán hivatalosan szerepel még egy "politikai jellegű ügy: a marseillei merénylet felelősségének kérdése, ennek a nyilvános vitára bocsátása azonban attól a hatarczattól függ, amelyet Edén főpecsétőr mint az ügy előadója a tanács elé fog terjeszteni* /MTI/ Ke/Ke G ^ §Buki. res t.május 1. /Jfegyar Távirati Iroda. / 3osszará­biában agy veszedelmes rablóbanda már hónapok óta garázdálkodott. á c endorseg nőst vógro elfogta a brnda valamennyi tagját. A vizsgát során raegállatátották, hogy a rablóbanda vezetője kot csendőr és egy volt apovogrehaito, akit sikkasztás miatt lecsuktak, de börtönéből megszökött. Bajtuk kivül s bandának még hét tagja volt. A hatás fo/L hóna ^ an vé £Í8 fosztogatta az egész Besszarábiát. o §Szeged, május 1. Jó "járt János nagyszéksési gazdál­kodó tanyájáról paprikát szállitott be kétfogatú kocsiján a szegedi • Tisza-malomba. A Tis-a-malom udvarán a lovak megbokrosodtak és jőjárt Jánost összetaposták. A mentők a gazdálkodót kórházba szállították, ahol rendkivül'súlyos belső sérüléseibe nemsokkal később belehal t./MTl/ Vi.M o § Lovastüzór bajtársak össze jövetele .A volt }ovastüzér bajt írsak május 5.-én vasárnap Szegeden tartják b aj társi os s-e jov eteluke t. (Jvulekezés delelőtt 11 ór:kor a hus zárlak tanyában. Tábori mise félti zen­kát ór icr a laktanya udvarán. Utána a rólmsi templom falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzása következik. Délután két órakor ebed a Hungá­ria-szálló éttermében. /iJ.TI/ Vi/Vi nirc7Ár.OS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom