Napi Hírek, 1935. május/1

1935-05-01 [0346]

fi (.."/ A f r H e,május 1. /Magyar Távirati íred a./ Mint a ?rágai .magyar hírlap iria, a Csehországi német ellenzéki polgári pártok Sude­tendeutscher .Yahlblpok néven KÖZÖS választási listával indulnak a'ma­gjar ellenzéki pártokkal a választásokban. A közös lista cime: az orszá­gos keresztényszocialista part, a magyar n.mzjti párt, Einheit des bodynstaenoigen Dautacht.utoa ín dar Slovakei und Károatrussland und Sudelendeutssher Wahlblook. Az utóbbi összetétele a kSvetkezö; német nemzeti part, a Lanabunü, a német iparospárt és végül a Mirner-csD port, amely a nemet; nemz. ti szociális tápár tról vált le még jóval a pari fel­oszlat ás a előtt. F To/L L / M s d r i d, május 1. /Havas./ Madridban elővigyázati inxázke­desal a másnapra a katonai csapatokat készenlétbe helyezték és a rendőr­séget megerősítettek. Hasonló intézkedések történtek a vidéken is, külö­ToJT jAsturiaban ' aho1 több gyaOöS embert letartóztattak./MTI./ oL ^Londonból jelentik: A légügyi minisztérium Cran­field mellett négyszáz acre kiterjedésű hatalmas katonai repülőteret épittet különleges berendezésekkel, amelyek segélyével a leggyorsabb vadászgépek és a legnehezebb bombavetők is "könnyen és biztosan leszáll­hatnaKT A repülőtér mellett óriási földalatti benzintartályok jápülnek, továbbá három bombamentes hangár vasbetonból harminchat repülőgép be­fogadására, végül hatalmas kas&árnyák harminc tiszt és háromszáz piló­ta számára. A légügyi minisztérium egyszersmind elhatározta, hogy tekin­tettel a légihaderő fejlesztésére 'kész újból tény leges iteni a légi fed­erő volt tagjait* , A Daily Exoreas szerint Anglia most teljes csendben tizenkét uj repülőteret' épit nyolcmillió font költséggel./MTI./ Tó/L oL §Londonból jelentik: A ^unday Chronicle megbízható forrásból értesül, hogv a belügyminisztérium a nagy áruházakkal tár­gyalásokat folytat gázálarcok alacsony áron való forgalombahozatálá­ról. A minisztériumbazt ajánlja, hogy az üzletek darabonként 2 shil­ling 11 pennvért adják el a közönségnek a legujabbrendszerü álarcokat, A tárgyalások már annyira előrehaladtak, hogy x néhány héten belül meg­jelennek az angol niacon a minisztérium előírásának megfelelő gázálar­cok. /MTI./ ló/L o L § L o n d o n b ó 1 jelentik: A People jelenti, hogy Anelia a legnagyobb sietséggel ötszáz félelmetes erejű hadirepülőgépet fog építtetni* mégijedig"négyszáz vadászgépet, amelyek sebessége óránként 480 kilóméter lesz "és 100 óriási bombavetőt, amelyek egyenként két tonnasúlyú bomba rakományt és háromfőnyi személyzetet vihetnek* ^rész­letes terveket a kormány rövidesen bejelenti az alsóházban./HTI./ T6/E —

Next

/
Oldalképek
Tartalom