Napi Hírek, 1935. február/1

1935-02-07 [0340]

M §R 6 m a , február 7. /Magyar Távirati Iroda/ Marconi szenátor a közel jövőben az olasz tengerparton uiból megkezdi a mikrohullámokkal való kiserloteket. A kiséri ete'L » központja - mint eddig is ­Marconi El ott re, novü iachtja lesz, Bl/Kn - - ­M 5 8 í « a , február 7, /Magyar Távirati írod?,/ Az olasz lapok továbbra is élén en foglalkoznak a londoni megegyezés várható következ­ményeivel. A Popolo d>Italia berlini tudósi tója megállapítja, hogy egyelőre még semmi döntés sem történt a német kormány részerői Németország állás­fqglolása tekintetében* " ......... Minden bizonnyal több nap fog eltelni, 'amig Németország megadja válaszát, felvilágosításokat kér, vagy esetleg határozott ellenjavasla­tokat tesz. Ezt a német válasz j egy zátcot legkorábban a jövő hét végére lehet várni. A lap tudósi tója valószinünek tartja, hogy Németország komi fogja a Bajnavidék domilitarizálásának megszünteté sa t és azt fogja ja­vasolni j hogy engedélyezzék Németországnak zen a területen helyőrségek létesitesét. Ennek fejében beleegyeznék abba, hogy katonaságának lét­számát bizonyos mértékben csökkentsék. Valószinünek tartja végül a tudó­si tő, hogy Németország nem fog elegendő biztosítékot látni a keleti szerződésben és ezért ebben a kérdésben még élénk vitára van kilátás. A Tribuna párisi tudósítója szerint francia körök meg vannak g yőződve arról, hogy Németország el fogja fogadni mindazt, ami a nyugati a tárra vonatkozik, de éppen igy vissza fog utasitani a keleti határon tervezett minden ujitást. Ezzel szemben Franciaország t soha nem fog bele­egyezni abba, hogy :. xeleti és nyugati kérdéseket teljesen különválasszák egymástól. Ugyancsak a Tribuna vezércikkében foglalkozva a lehetőségekkel megáll apit ja, hogy Németország döntését '.-..< nyugalommal kell megvárni és teljesen fölösleges # a közbeeső időt sok vitatkozással kitölteni. Német­ország igen komoly javaslatokat kapott, ezérc meg kell adni az időt a német kormánynak arra, hogy megfontolj j válaszát. Egyébként ez annál is. inkább fontos, mert az elsietett válasz rendszerint xogadó szokott lenni, - Mind a római, mind a londoni egyezményben - folytatja a lop ­az aláirók elismerték, hogy minden áron el akarják érni Berlin csatla­kozásit is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezt a két szerződést ugy kötötték meg, hogy ha Németország nem csati-'okoznék, vagy csak részbon volna hajlandó a csatlakozásra, akkor a másik két egyezménynek nem volna önmagában értéke* - '. • «. - fölöslegesnek tartja a lap, hogy külön­féle jogi kérdéseken vitatkozzanak. Nevetségesnek tartja például arról T ~- v::-J3 on lehet-e addig tárgyalni a légi egyezményt, -amig elő­zőleg a fegyverkezési kérdéseket nem rendezitek, mert hiszen az egész egyezményt azért hozták létre, hogy Németország esetleges légi támadása ellen védekezhessenek. Tehát amig; azon vitatkoznak, hogy vájjon el lehet-e törölni a Németország fegyverkezesének megtiltását jelentő versaillcsi szerződést, addig olyan egyezmény& hoztak létre, •amely már számol Németország tényleges fel fegyverzet tságével • Bl/Kn pj$fai$46nÁ// — -

Next

/
Oldalképek
Tartalom