Napi Hírek, 1935. február/1

1935-02-07 [0340]

rr § Saarbrücken, február 7./Havas/ Beavatott helyen ugy tudják, hogy a hármasbizottsag, araelv Rómában ülésezik; elfogadta a saar­videki nemzetközi csapatok parancsnokságának javaslatait a terület kiüri­tése dolgában. A csapatok kivonulásának végleges időpontja a következő: A holland csapatok február 16.-án, a svédek 18.-án, mig az angol és olasz ősapátok február 19.-ike és 28.-ika között vonulnak el. /MTI/ E/Yn - - ­rr § Madrid, február 7./Havas/ A kormány újra tanácskozott a sajtóreformról. A köztársaság elnökének felfogasa szerint a kormány enrevonatkoz^ eddigi tervezete túlságosan szigorú. /MTI/ E/*n - - ­rr § Washington, február 7»/Havas/ A mezegazdasági kormány­zat öt főhivatalnoka, akik mint a szocializálás hívei ismeretesek, lemond bt Wallaoe földmivslósügyi államtitkár szivesen vette a vezetése alatt álló kormányzati ágnak ezt a megtisztulását, minthogy a kormány tényleg nem k&­ve^ti azt a politikát, amelyet a szóban lété ct nivatalnok javasait* /FTl/ hl P á r i si február 7. /MTI./ Fíantiaország északnyugati part­ján tegnap óta heves viharok dúlnak, amelyek c sa knemtelje sen meg­bénitották a hajózást. Több halászba jóról, amelyek a nyílt teng ren voltak, nincs'n hir. A haditengerészet egyik motoros ha jó ja nyolc em­berrel fedélzetén szintén nem tért még vissza* Lorientbol több tenger­alattjáró- és torpedóüzőt küldtek ki, hogy kutassanak az eltűnt hajó után. /MTI./ Cs/L /W/ Berlin, február 7. /NTI./ A konjunkt%3kutatóintézet most közzétett negyedévi jelentése szerint a munranélküliség a téli időszaknak megfelelően ezúttal is kis sí emelkedett, de a munkanélküliség növekedése kisebb méretü ? mint az előző esztendőkben. A gazdasági te­vékenység terjedelme az idényszerű befolyásoktol eltekintve csak kevéssé változó t. A beruházási tevékenység ezúttal is növekedett s ezzel együtt emelkedett a beruházási iparok üzleti forgalma is. A nyersanyagbehozatal kényszerű korlátozása különösen a használati javakat előá Ili tó iparokban elsősorban a textiliparban nyilvánult meg, azonban augusztus óta a ter­melés terjedelme e téren is fenntartható volt. Az áruhalmozásra vissza­vezethető vásárlási hullám az elmúlt év végén már elcsendesett. A fo­lyó termelés eredményei és az ipar, valamint a kereskedelem készletei elegendők voltak még a fokozott kereslet fedezésére is. A lakosság fo­gyasztása most imsét a jövedelemalakulás által megszabott keretekben mozoe.i külkereskedelem terén a behozatalt igyekeznek a vá ltozatlanul alacsony kivitellel összhangban tartani. A külkereskedelmi mérleg a legutóbbi hónapokban - decembertol eltekintve - csaknem ki volt egyen­lítse. A hitelpiacokon a gazdasági élet pénzszükségletének emelkedé­se ellenére a kamattételek csökkentek, a járadékpiacon az árfolyamok jelentősen emelked''cek./MTI./ Cs/L

Next

/
Oldalképek
Tartalom