Napi Hírek, 1935. február/1

1935-02-07 [0340]

1 P á r i s ,február 7. A képviselőházat ma délután az a támadás foglalkoztatta, amelyet a szocialisták az elmúlt évben annyit emlegetett takarékossági rendeletek ellen intéztek. A szocialistáknak az volt a szándéka, hogy külön bizottság kiküldését inditványozzák, amely azután elutasitó határozatot terjesszen a képviselőház elé a takarékossági rendeletek tárgyában. Flandin miniszterelnök azt indítványozta, hogy a szocialisták javaslatát vegyék le a napirendről. A pártok képviselőinek rövid felszólalása után, amelyben kifejtették a kérdésben elfoglalt állás­pontjukat, a képviselőház 318 szavazattal 262 szavazat ellenében elfogadta a miniszterelnök inditványát. A miniszterelnök nem vetette fel a bizalmiké rdést. Valószínű, hogy a miniszterelnök ellen szavazott nem csupán a képviselőház szoci­alista szárnya és szélső jobboldala, hanem a radikálisoknak és a radi­kálisokkal rokon csoportoknak egy része is. /MTI/ M § Róma, február 7. /Magyar Távirati Iroda/ A saarvideki harmasbizottsag üléseire ma este Rómába érkezik a német és francia küldöttség Berger,illetőleg Fouques fődelegátusok vezetésével. A szak­értői bizottságok eddig Baselben tárgyaltak, hogy a Saarvidék átadásá­val kapcsolatos különfel e ké rdéseket gyakorlatilag is realizálják. A most Kómába érkező szakértői bizottságoknak tulajdonképpen nincs autonóm hatás :örük, hanem abból a célból nevezték ki őket, hogy a két ország közvetlenül tárgyalhasson egymással, mielőtt a hármas­bizottság elé terjesztené a kérdéseket. Amennyiben tehát a szakértő­bizottságok egymással teljesen megegyeznek, a hármasbizottság mindössze tudomásul fogja venni es alá fogja írni a megegyezést. Ha ,zonban vitás kérdések maradnak, akkor a hármasbizottság uzektKn döntést is fog létre­hozni. ° Bl/Kn §Kecskemót február 7. Horthy Miklós kormányzó mint fővezér tizenötóvvel ezelőtt február 8.-á* vonult''be Kecskemétre. A bevonulás emlékére Kecskemét város törvényhatósági bizottsága ma este díszközgyűlést tartott. Ebből az alkalomból a városháza dísztermét zsúfolásig megtöltötték a polgári és katonai hatóságok és az egyházak képviselői és a küldöttségek tagjai. Fáy István főispán elnöki megnyitója utan Zsitvay Tibor ny. igazságügyminiszter, a város képviselője és dísz­polgára, mondott ünnepi beszédet. Zsitvay Tibor - aki tizenöt évvel ezelőtt mint Kecskemét város kormánybiztosa üdvözölte a bevonuló fővezért ­beszédében méltatta a kormányzó nemzetmentő munkáját és áldást kért to­vábbi működésére* Sándor István országgyűlési képviselő és Szabó Iván dr. kormányfő tanácsos indítványára a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel elha­tározta hogy ezer pengős költséggel megfesteti a kormányzó arcképét. A közgyűlés a himnusz el éneklésével ért véget. /MTI/ Be/Vi - - _ ? m n Ar i k >?,i r a ? február 7. /NTl/ Mihajltv macedonvezér, aki tudva­levőleg Bulgáriából megszökött és azóta Kasztamuni török városban talált menedéket feleségével ideérkezett. A házaspár egy vendégfogadóban szállt meg és különleges rendőri oltalom alatt áll./"TI/ Vé/Vi - - _ '

Next

/
Oldalképek
Tartalom