Napi Hírek, 1934. október/2

1934-10-29 [0333]

§ á Magyar Távirati Iroda jelenti: ő képviselőház földmüvelés­Ügyi, pénzügyi és igazságügyi bizottsága/ma délelőtt és dá lutáVn együt­tes ülésben folytatfe az erdőtörvényjavTaLat pénteken megkezdett rés­letes vitájának tárgyalását. v»z együttes bizottság bete tejszak szerű vita kereteben a 314 •. szaka szból e ddig 125Szakaszt tárgyalt le. A vitában Biedermann Im-e báró előadón kivül részt­vett Zsi tvay Tibor, EsVterházy Móric gróf } Inkey F^'l báró, Ivády Béla és Keglevich Gyula^gróf. A kormány részéről Kállay Miklós föld­művelésügyi miniszter és Mayer Károly 'földmüvelésügyi államtitkár "Vett részt<ftz üléseken. Az együttes bizottságok kedden delelők 11 órakor folytatják a törvényjavaslat részletes vitáját. Q^J^ -L Mayer János elnöklété vei ^i Q í^+ n A § Kru gy,pyula.barátai és tisztelői szerdán, október 31.-én délelőtt 11 órakor felkeresik Krúdy GyulaJT a nagy magyar irónak a Kereo^sí­uti temetőben levő sir ját. Találkozásain órgora Öhal^tffiS (p r o d o m o . Krúdy Gyula baráti köre a t. szerkesztősé­geket e sorok szíves közlésére.") He/I J L # J L o n d o n, október 29./ ,/ agyar Távirati Iroda/ A japán haditengerészeti bizottság ma az amerikai megbízottakkal tartott meg­beszélése' során behatóbban közölte, hogy miként gondolja Japán a hadi­' tengerészeti egyenlőség megvalósítását, ugyanakkor kifejtette, hogy Japán támadó fegyvernemek alatt a'repülőgépanyanajókat, a csatahajókat es az I. osztályú cirkálókat érti* A japánok számszerű adatokat, vagy az össz­tonnatartalomra vonatkozó konkrét javaslatokat nem terjesztettek elő. ­Az amerikai megbizottak mindössze a hallgatóság szerepere szőritkoztak. A délután folyamán az angol és a& amerikai megbizottak tartottak közös tanácskozást, amelyen megvitatták a japán javaslatokat. Tó/Vi L § L o n d o n, október 29 /'agyar Távirati Iroda/ Sir " Philip Sassoon légügyi államtitkár ma repülőgépen visszaérkezett Londonba 20.000 mérföldes szemleutja befejeztével. Az 'államtitkár szemleutja során megvizsgálta az angol légi haderő egyiptomi, indiai, singapuri és más távolkeleti állomásait. Tó/Vi L Hondon, október 29 ./^agyar Távirati Iroda/Kühl­mann» Németország uj dublini követe, ma nyújtotta át megbizó-1 eveiét Duplin­ban De Valeranak, az ir szabadállam elnökének. Az uj követet az utcán já­rókelők több helyen hangosan éltették. Kisebb kommunista csoport Le Hit­lerrel kiáltásokkal fogadta és Thaelmann szabadonbocsátását kövotolto. A^endőrsóg egy tüntetőt letartóztatott. L § L o n d o n, október 29./'agyar Távirati Iroda/ London-" ban ma az aranyár finomunciánként 140 shilling 7 penny volt, ami a szombati árnál ifponnyvel, az amerikai aranyárnál 4 l/2 pennyvel, a francia arany­árnál pedig 9 1/2 pennyvel magasabb. A londoni piacra hozott'220.000 font értékű aranyat ismeretlen külföldi vevők vásárolták megoTé/VI

Next

/
Oldalképek
Tartalom