Napi Hírek, 1934. március/2

1934-03-16 [0319]

r paris, március 16. Lanoureux francia gazd .sagügyi mini sá­tor, aki szerdán Londonb i utizoit. hogy ÍZ angol kormánny -.1 11 ' i a kereskedelmi szerződés ügyébon tárgyalásokba bocsátkozzék, már szombaton munk .társainak ogész k rával együtt visszatér Parisba. Az angol-francia megbeszéléseket ogyolőro a szokásos diplomáciai uton folytatják. Francia politikai körökben rámutatnak arra, hogy már az első londoni találkozás alkalmával különös nehézségük mutatkoztak, mert az ango­lok ragaszkodnak hozza ? hogy Franciaország az aranykorotokét régi forrnájuk­bant és mag ;sságukb JQ ailitsa holyre, nom hajlandók továbbá a fran­cia kölcsönösségi követelés elismerésére. Ha a diplomáciai uton folytatott megbeszélések a helyzot tisztázására voZotnek, akkor Lnmouroux ismét visszatér Londonb... /MTI/ Ke/Ke r Madrid, március 16. Barcelonából jelentik hogy a villa­mosipari munkaadók és munkavállalók megegyezésére irányuló törekvések ku­darcot vallottal:. f l legnagyobb villamos müvok és a gázmüvek munkássága a péntekre virradó éjszak, sztrájkba lépett. A katalán kormány özeknek a lét­fontosságú üzemeknek a fenntartása coljából katonai és tengerészéti szak­embereket vezényolt ki és igy legalább ogyolőro elkerülhető volt, hogy a ? város villanyorő és világitás nélkül maradjon. Ki kell emelni, hogy a katalán villanósmüveEl nemcsak Kataldnia, hanem Aragónia nagy ré­szo6is, egészen Saragossáig. Erőszakosságokra és zavargásokra eddig non korült a sor. Az illót ékes körök valano; myien erélyesen cáfolják azokat a hirosztolésokot, amelyek szerint Franciaország külön mogbizottat küldött Katalóniába. 1 MJC&Jü ÜL 4 •ÍKUS^^^CJ,­Madridban"a sztrájkoló építőmunkások az uj épitkozésoknál ismét két .bombát roob.antottak, a robbanások azonban csak anyagi károkat okoztak. /MTI/ y 6 Ke/Ke ----­A _ § P á r i s, március 16,/Magyar Távirati Iroda/ A képvi­selőház Stavis ny-bizottsága tegnap kihallgatta Julient, a közbiztonsági hivatal volt igazgatóját, valamint" Querálle földmivelésügyi minisztert, láindaketten tiltakoztak az ellenük emelt vádak ellen. Hosszan kihall­gatták továbbá Slanchar.d-t, a földmivelésügyi minisztérium felf ügo-esz­tea osztályfőnökét. Blancnard elismerte, hogy a Stafisz.,y-féle válla­latoktól rendszeres javadalmazást kapotc, tovibbá, hogy Ő volt az, aki a Queuille nevére kiállított ©sekkeket átvette, i bizottság elhatároz­ta, hogy glancba rd fontos vallomását az. igaz ságügyminiszter elé ter­jes, ti, A bizottsági tagok véleménye szerint "Bíanchard ellen bircl eljárást kell ind i tani.' i $ P á r i s, március 16./Magyar Távirati Mroia/ Bonnaure képviselő egészségi állapota ismét rosszabbra fordult, k bayonaei fog­ház főorvosának intézkedésére e. képviselőt visszaszállító cták.a kor­házba, kz orvosom a sziv hiányos működése x8x miatt a délután'folyamán befecskendezésedet adtak a képviselőnek. Az orvosok tartózkodóan nyi­latkoznak a kor ioslatrol, de a beteg életét nem fenyegeti közvetlen veszély. Az ügyészség ezúttal is két; rendőrt áilittacoct a képviselő­szobái ának ajtaja elé. Kö/Vi

Next

/
Oldalképek
Tartalom