Napi Hírek, 1933. szeptember/1

1933-09-15 [0306]

/-/ § Prága, szeptember 15./Cseh Távirati Iroda./Papén alkaiicellár ma este 20 óra 16 perckor a berlini gyorsvonattal ideérkezett ós 2|^óra 43 psrckor^Sudapestre ./IvITI./ l^^dfeuw^^ M () E ó m a. szeptember 15. /Magyar Távirati Iroda/ Az olasz mi­nisztertan cs holr ;p délelőtt 10 órakor Mussolini elnöklétével dióst tart. Ta/Vi M § R ó m a, szeptember 15./Magyar Távirati Iroda/ augusztus hó­napban az olasz behozatal összege 532.918.733 lírát tett ki 456.366.^61 lira kivitellel szemben. A-mult év augusztusában ez az összeg ' 525.662.689. illetve 535.286.876 lira volt. Az ev első.nyolc hó­napiában a külkereskedelmi mérleg összesen 943.520.443 lírával ja­vult n mult évihez képest. T~7n - - - WL- .. T Lt § L on d o n . szeptember 15. /Magyar Távirati Iroda/ Karbinból érkezett jelentések ezerint mandzsu szárazföldi csapatok és a Sungari folyónál állomásozó japán ágyúnaszádok támadást intéztek a banditéle Karbmtól .délre felevő főhadiszállása ellen. A harc során sok bandita elesett, egy lőszerraktár felrobbant. A robbanás következtében 44 ház rombaídőlt. H a /Vá * ~ B é c Sj szeptember 15. /Magyar Távirati Iroda./ Dr. Danne­berg,3ecs város pénzügyi előadójába becsi szociáldemokrata értele zlet mai ülésen több indítványt terjesztett elő, hogy egyes községiladóknak temanyrendelkezesek folytán csökkent hozadékát •ellensúlyozzak''; Ez inditváVnyokat határoza/thozata 1 céljából azután a városi tanáé s ilé terjesztik. Az ^inditvaVny okban szó van a gái - és a villanyáram árának felemeléséről, a megszüntetett élelmiszer-és élvezeti cikk­adó pótlására a ^t ele mértékadó felemeléséről és az éjjeli mulatóié Ivek­re s más hasonló üzemekre kirovandó fényűzési adóról. Cs/L 1 Bécs, szeptember 15. /Magyar Távirati Iroda./ A szak­sajtó hetedik nemzetközi kongresszusának bécsi ülésszaka alkalmából a^szóvetségi elnök Badványi László dr.-nak, a magyar szaklapok szövet­sége ügyvezető elnökének, az arany érdemjelet adományozta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom