Napi Hírek, 1933. szeptember/1

1933-09-01 [0306]

A § P á.r i s ,'v... .:frz szeptember 1./Magyar Távirati Iroda/ A Matin jelenti Nancybói: Az elzászlotharingiai megyék lakossága tegnap Nancyban nagy nyilvános tüntetést rendezett tiltakozásul a Mérnet­orszagböl menekült kereskedők, iparosok, orvosok, ügyvédek stb. vesze­delmes versenyt jelentő tömeges letelepedése ellen. I tüntetésen több­ezer ember vect részt. Hatéror.aii javc slítot fogactak el, amelyben fel­szólítják a kormányt, nogy haladéktalanul bontsa fel az 1927 francia­nemet egyezményt és sürgősen intézne-ék, hogy a már-már nemzeti ve­szedelmet jelentő németországi beözönlés ellen a határmenti megyék kellő védelmet kapjanak. ^ k 0 n *'íL? n 0 6 1 J e l en tik: A kanadai Sudburyban egy bányász egy év­vel ezelőtt bányaszerencsétlenség következtében teljesen megvakult. Legutóbb barátaival egy ház erkélyén beszélgetett. Egyszerre az erkély nagy robajjal leszakadt és maga alá temette a társasagot. A vak bányász barátai megsebesültek, ő maga csak kisebb sérüléseket szenvedett, de a nagy > idegizgalom következteben teljesen visszanyerte szeinevilágát. -SMvesén megfizetném az erkély javitási költségeit és barátaim ° rY Cs/c8 6 -mondotta- de sajnos, nincsen pénzem.,/MTI/ . § Londonból jelentik: Newyorki jelentés szerint amerikai turisták egy csoportja most érkezett haza Moszkvából. A kikötőben vá­rakozó újságíróknak mindegyik a maga módián adta elő oroszországi tapasztalatait. Valamonnyion kijolontottik azonban, hogy-Moszkvában ogyoulon orpszt sem láttak, akik nyakkondőt visolt volna. Hosszas fi­gyelgstes utan végre láttak egy/orosz férfit, de ez is "bikavaditó" szinfi nyakkendőt nyakkendős viselt. /MTI/ Cs/Cs n , ^Londonból jelentik: Kinában egyre növekszik a munka­nélküliek szama. Kantonban legutóbb a hadsereg irodája tizenöt tit­kári áll ásra hirdetett pályázatit. Az állásokra 2652 egyetemi végzett­ségű pályázó jelentkezett, A hadsereg vezetősége erre ugy határozott, hogy az állásokatpályázók között vivandó okolvivómérkozések eredmé­nye alapján töltsék be, még pedig a kiesési rendszer szerint. Több száz pályázó/sietve visszalépett, maja megkezdődött a nagyszabású ökölvivó­merkőzés. Kapókig tartó mérkőzések után még mindig 63 pályázó állott a porondon. Hosszas tanácskozás után a hadsereg vezetősége nagylelkűen . ugy döntött, hogy tizenöt helyett husz titkárt vesznek fel. do a 63 pályázónak folytatnia kell az n ökölharcot M . /MTI/ Ds/Ca A § P á r i s, szeptember l./ílasyar rávirati írod / Paul-^oncour külügyminiszter.- tegnap délután a kiilttgymiaisztoriumban egy óra hossrat tárgyalt Campbell angol ügyvivővel. A megbeszélésről nem adtak ki hiva- ' talos jelentest, az Dxcolsior diplomáciai szerkesztője azonban ugy tudir. hogy az osztrák-német feszültségről és -Ausztria újból való f egyv érkezésé­ről, volt szu, Erintowték továbbá Norman Dc.vis küszöbönálló londoni és P-risi utjá--;l kapcsolatban E leszerelés kérdését is. Gu/Vi

Next

/
Oldalképek
Tartalom