Napi Hírek, 1933. május/1

1933-05-13 [0298]

§ Krúdy Gyulát vasárnap délelőtt 11 órakor temetik a Kerepesi-ut melletti temetőben a .'".*,.- főváros által adományozott dísz­sírhelyre. Me/Ti §Keoskemét, május 13. A Kecskeméti Sakkor által rendezett hatos verseny az-alábbi eredménnyel fejeződött be: Steiner ' Endre 5. S. Eliskases 4, 2. Canal 3 és 1/2, Tőthlásilö /Kecskemét/ 2, Török Béla l.Mohácsy Miklós /Kecskemét/ 0 egység. Canal pénteken Nagy­kőrösön, vasárnap félegyházán, Eliskases szombaton Kiskunhalason ját— sz ik szímultánt • /MTI/ Vi/Vi § E s z tergom, május 13. Az esztergomi építőiparosok legutóbbi szakosztályi ülésükön elhatározták, hogy a ai súlyos vi­szonyokra valő tekintetűéi a kereseti s r ázalekot 30 százalékkal les ál­litja./Míl/ Vi/Vi ^Dombóvár, május 13. Nagyatádon megnyitották a 45 fokos hővizü fürdőt, amelynek felépítése 55.000 pengőbe terült. Az artézi kútfúrás során földgáz is tört • fel, anefr et külön csövön ve­zettek fel a fürdőépület cetejére,/MTT/ Vi/Vi J S z ekszárd, május 13. Nagy István 81 éves felső­rácenresi földmives fejszecsap ásókkal és késszur ásókkal megölte 71 éves feleségét, született Várni Erzsébetet, majd beretvával felhasította a hasát, szétroncsolta a beleit és a nyakát elvágta. Nagy Istvánt beszál­lítót cák a szekszárdi vármegyei korházba, ahol tegnap meghalt ./MTI/ Vi/Vi r § London, május 13. A Morning Póst diplomáciai^ tudósítója hosszabb beszélgetést közöl Rosenberggel, aki annak a vé­leményének adott kifejezést, hogy Angliát meglepetésként ertek a németországi események, de már hat hónapon beiül az angol nep a,leg­teljesebb méltánylást es megértést íjogja tanúsítani a németországi nemzeti forradalommal szemben. /MTI/ Ke/Ke . "— r München, máius 13. /lolff/ Hitler Adolf birodalmi kancellár rövid tartózkodásra Minchenbe érkezett. /MPI/ Ke/Ke Q. r § P á r i s , május 13.\ M ogész sajté túlnyomó részében a leszerelési-értekozlet'helyzetével foglalkozik. Az Ere Nouyelle, Herriot lapja, kijelenti, hogy ha Németország fegyverkezik, akkor nemcsak Franciaországgal találja magát szemben, ha nem .Angliával es Amerikával is, sőt Olaszországot is megfontolásra.fogjakésztetni. A radikális Republiquo szerint Franciaország meg a hitlerista Németországgal is hajlandó" együttes és ellenőrzött lesze­relésre, do olleneznie^kcll. minden olyan fegyverkezést, amely háborút jelent be és készit elő, , A szocialista Populaire nyomatékosan felhívja francia- # ország genfi képviselőit, hogy ne beszéljenek.balsikerről es ne nyu­godjanak bele a kudarcba. Egyelőre semmi sem igazolja azt .az állítást, hogy Németország nómet mondana, ha ünnepély esendőiébe terjesztenének # olyan kfczös torvet. amelyhez a többi hatalmak mar i hozzájárultak es amely kifej ezé sro juttatná egész Európának azt a becsületes szándékát, hogy eljusson az általános leszereléshez. /MTI/ Ke/Ke T- ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom