Napi Hírek, 1932. március/1

1932-03-01 [0270]

T § Paris, március cL /Magyar Távirati Iroda/ A Petit Párisién római tudósitójának jelertése szerint két napon- belül ala­irják az Oiaszorsz íg és Franciaország kereskedelmi viszonyát rendező modus vivendit. A megegyezés fenntartja a jelenlegi vámtételeket, de sokkal nagyobb szabadságot biztosit a két államnak ugy tarifális szempontból, mint a kontingentálás terén. T J Paris, március 1. /Magyar Távirati Iroda/ A rendőrség­nek sikerült megállapítania a Laiayette-utcai bankrabló- vezetőiének es fő segítőtársának személyazonosságát. A rablók a mult pénteken Lyonban tartózkodtak és onnan Svájcba utaztak. A lyoni szállodában igazolásul felmutatott okmányaik szerint az idegenlégiónak voltak tagjai és nem magyarok, mint ahogy korábban gondolták, hanem svájciak. A párisi lapok kiemelik, hogy ha a rendőrség nem titkolódzik, hanem a P'risban elhagyott ruhadarabok megtalálása utan nyomban nyilvánosságra hozza a pontos sze­mélyleirast, akkor a rablók nem tudtak volna kimenekülni az országból. T § Lisszabon, március <L /fíovas/ A kommunistáknak sehol sem sikerült megvalósítani tegnapra tervezett mozgalmukat. Országszerte mindenütt teljes volt a nyugalom, /MTI/ §Lo^ndonból jelentik : Columbia kormánya p ra'clan saaragdgyüjetményére nagyobb kölcsönt akar felvenni London oan. A gyűj­teményt ,amelynek r órtéket 10rl2.000.000 fontra becsülik,•az államkincs­tár évszázadodon át a haszonrészesedésekből halmozta fel. A bányatulaj­donosok ugyanis a-bányászott smaragd egy részét az államnak kötelesek felajánlani. /Ml./ —.. — §Londonból jelentik : A londoni villamos vasutak ke­zelésében lévő csovasutak. autóbusz- és közúti vonalak 1931.-ben 2.569.151.130 utast szállítottak ós 335.610.573. kocsi-mertföld utat tettek meg. London minden lakosára az elmúlt évben 496 ute zas n , . jutott,mógpedig 313 az emiitett csoport közlekedési eszközein ./MTI. / —..— § Londonból jelentik : dr.Percy "Vatson, akit a kínai kormány a ragályok elleni küzdelem vezetésével bizbtt meg, attól tart, hogy a pestis-járvány a tavaszi enyhe időjárás kezdetevei ujbcl kitör, és Különösen Shansi,Shensi ós Honan tartornányokat fenyegeti majd, latson azt hiszi, hogy a dögvészt főként a kínai patkánybolha terieszti, s ha a ragály eleme a sűrűbben lakott vidékeket is t a la tasztrófa me­retei minden képzeletet meghaladnának.'A veszélyzónába esik Sinan-üU is, Shen-Si egymillió létkosu fővárosa. A pestissel együtt pusztít a malária virulensébe vál/aja, amelyet gyakran félreismernek. ATI./ ^Londonból jelentik : Gddhaur maharadzsája vadász­kiránduláson 9 láb 7 hüvelyk hosszú hatalmas fehér tigrist Iott. A fe­hér tigris a dzsungelek legritkább és 1 cgvérszomjas.űb vadallate, _' anelynck a babon is bjonnszulöttok földöntúli erőt tulajdonítanak. /MTI.

Next

/
Oldalképek
Tartalom