Napi Hírek, 1932. március/1

1932-03-01 [0270]

T § P a r i s , március 1. /Magyar Távirati Iroda/ A Petit Párisién genfi tudósítója kiemeli, hogy Tardieu miniszterelnök tegnap megbeszélést folytatott a magyar, az osztrák és a kisantant-delegátusokkal. Ezek a találkozások - írja a lap - arra vallanak, hogy a francia miniszterelnök érdeklődéssel viseltetik a középeurópai államoK szorosabb gazdasági együttműködésének kérdése iránt. T j t P a r i s , március 1. /Magyar Távirati Iroda/ A Newyork Herald párisi kiadása jelenti, hogy a francia kormány vizsgálatot indi­tott ^Alfonz spanyol / király állítólagos kiáltványa tárgyában , amely, a köztársas íg megdöntésére nivta fel Spanyolország népét. Alfcnt király annakidején tudvalevően Ígéretet tett, nogy franciaországi tartózkodása alatt nem fejt ki semmiféle politikai tevékenységet. A rcdió-ügynökség athéni tudósitója azt táviratozza : hogy Miranda herceg szerint, aki Alfonz királyt elkísérte^Földközi-tengeri útjára, a király egyáltalában nem ismeri a kérdéses kiáltvány tartalmát. T t § Paris, március 1. /Magyar Távirati Iroda/ Francois Ptncet bérli ; i nagykövet diplomáciai megbízatása idáig csak ideiglenes jellengü r volt és mindössze^hat hónanra. szolt, minthogy a nagykövet egyben képvi­selő is és a fennálló törvényes renoelkezések: szerint a törvényhozás tagjai nem lehetnek diplomaták. A Petit párisién ugy tudja, hogy Francois Poncét a napokban - a hat hónap leteltének küszöbén - lemond mandátumáról és ennek megtörtén­tével véglegesen nagykövetté nevezik ki. • | Londonból jelentik : IdauricG Ravel, 2 hircs francia zeneszerzo,ki legújabb zongoraversenyének vezénylésére Londonba érkezet nyilatkozatában kijelentette, hogy nagy bámulója _ - a jazz-zenének, mely nézetei, szerint befolyásolni fogja a modern zenei irányzatot. Kü­lönös vonzalmat gyakorolnak ra a gyárak hatalmas gépei, melyek ritmikus kattogása es zümmögése több kompozícióra ihlették meg. líires Bolero­janak motívumait is egy gyárban szerezte. Jelenleg Jcanne D»Arc cimü operáján dolgozik,melyet rövid§$ft be akar fejezni. /WU.J ** • •— §Lq ndonból^ Jelentik : Az amerikai Yalc egyetem ku­^ Vtó"expedíciót küld ^olmut de Terra tanár vezetése-alatt ... . ! . Kashmirba az emberi fai eredetének tanulmányozására. Az expedíció v. nyarat c Himaláják dombos vidékén ós Ladakh-ban fogj?, tölteni s télig be f9gja fejezni munkásságát. De Terra tanár nézete szerint Kasíimir faqnajs hasonlít ahhoz,-melynek közepette a híres "jávai ember"-t ta­láltak Középső Jámtaiu /MTI./ r § L 0 n á 0 n február 29. A felsőház ma harmadszori olvasásban vée-érvp­nyesen eflogadta a oehozatali vámok reformjáról szóló tör7ényjavasl^ot!flTl!7 r § . p , a . r i , S J február 29. Az egyik hírszolgálati iroda sane-haii ielentpqp llu)Éu/ kereskedelmi kamam elhatározd a kinai árthSaf ujía J me^yitI-

Next

/
Oldalképek
Tartalom