Napi Hírek, 1932. január/1

1932-01-01 [0266]

kiadás 1932 január 1. /Jty óra p. § A Magyar Királyi Kúria tanácsainak beosztása az 1932 érre. P»lgári szakosztály: I. "Elnök Pap István dr. tanácselnök, birák: Jakab Mihály, Alföldy Dezső dr , Ullricfc Ede, Ludvig Rezső dr. , Brandt József Gyute dr. Böszörményi: TCagy István dr. Tanácsjegyzők: Gál Lajos dr. a II. fizetési ' csoport, jóllétével felruházott királyi törvényszéki biro, vitéz Zsakó Gyula dr. , a II. fizetési csoport jellegével felruházott kir.törvény­széki biró. Tanácsteraajé: I. e mele t 6. szám, /Egys zersmind szabadalmi t anács / II./ JSlno£""TöTBE"TsTvan^ar T tanácselnök."ÉirSÉ7''GaÍÍÍá Béla dr. , Neuhold Ferenc dr. , Dézsi Ferenc dr. , V±ncenti Gusztáv dr. Karakas Albert. Tanácsjegyző: Kyáry Miklós dr. a II. fizetési csoport joliegével felruházott kir.törvényszéki birő. Tanácsterem: II. emelet 8. szám. III. Elnök Wesztcrmayer Vidor dr. ttnácsolnök. Birák: Bocskor Antal, Thobuez Aladár dr., Tóth György dr., Raisz Béla dr. , Klie Antal. Tanácsjogyző: Boga Bálint dr. a II. fizetési csoport jelle­gével felruházott törvényszéki biró. Tanácsterem: I. emelet 19. szám. IV. Elnök Juhász Andor dr. a m.kir. Kúria elnöke, Birák-" Ternovszky Béla dr., , Zőttvay Géza dr., Noszkó Imre dr., Sztankovits Jenő dr., Szobonya Béla dr., Suloky István dr. Tanácsjegyző: Vadász La^os dr., a II.fizetési csoport jellegével felfcuházott kir.tör­vényszéki biró. Tanácsterem: I. emelet 3. szám. V. Elnök Hutás József tanácselnök. Birák: Vida Zoltán dr. Benda Bela dr., Gébért József dr., Beck Károly dr., Kozma Aladár dr., Soos Zoltán dr., Kientzl Tivadar dr., Tanácsjogyző: Orbán Józsof dr. a II. fizetési csoport jellegével felruházott kir.törvényszéki biró. Tanácsterem; I. emelet 16. szára. VI. Elnök Rácz Lajos tanácsolnök. Birák: Koós Emil dr Karcsay Gyula dr, Almási Antal dr, Kerekes István dr, Antalfh Mihály dx Korenyi Alajos dr. Tanácsjegyző: Kiss György dr. , a II, fizcTési csoport jollogevol felruházott kir. járásbiró. Tanácsterem II. emelet 12. szám. VII. Elnök Gőth Ferenc dr. tanácselnöki. Birák: Körtvé­lycssy György dr, Tóth Miklós dr, Ipovitz Károly dr, Dávid István dr, Gál László dr. Tanácsjogyző: Budaházy László dr. kir. járásbiróTa­nácsterem: II. emelet 15. szám. Büntető szakosztály: I. Elnök Osvald István dr.,. a m.kir. Kúriának a VI. fi­zotési csoport jellegével felruházott másódolnöke. Birák: Slövok Ferenc dr., Mendelényi László dr,, Kvassay Gyula, Gsongoy Miklós dr, Szolnok Jenő dr. Tanácsjegyzők:Zsacskó Béla dr, a II. fizetési csoport jolle­gevol folruházott kir .törvényszéki biró, Persián Józ3edE dr. a II. fi­zetési csoport jellegével felruházott kir.törvényszéki biró. Tanácsterem: II. emelet 5. szám. II. Elnök: Szoőko István dr., a VI. fizetési csoport ' " jellegével felruházott tanácselnök. Birák: Módly Béla, Bolla Árpád *r., vitéz Diószoghy Gábor dr., Bán József dr., Folkmann Jenő dr. Tanács­jogyző: Kassay F, Gyula dr, , a II. fizetési csoport jellegével felru­házott kir. törvényszéki biró. Tanácsterem: II. emelet 2, szám. III. Elnök: Finkoy Ferenc'dr. tanácsolnök. Birák: Sélley Barnabás dr., Pazar Zoltán dr., Bök Béla, Kendi Elemér dr, Gergics Ká­roly dr. Tanácsjegyző: Madarassy Elemér dr., a II. fizetési csoport jel­legével felruházott törvényszéki biró. Tanácsterem: II. emelet 9. szám. Tárgyalási napok: a polgári szakosztályban: kedd, szerda, csütörtök, péntek; a büntető szakosztályban: kedd, szerda, csütörtök, péntek. lirtesitésadás: a főlajstrorairódában /magasföldszint 11 sz/ ........ / hétköznapokon d.e.. 9-11-ig, a polgári küíönircdában /magasföldszint 5/a sz./ hétköznapokon d.e. 9-11-íg, a büntető . különirodában /magasföldszint 5 sz./ hétköznapokon d.e» 9-11-ig, az irattárban /magasföldszint 13. sz./ hétköznapokon d.e, 9-llig, tudakozódólap ellenében hétköznapokon délelőtt 11-12 óráig. Vasárnap és ünnepnapon nincs értesitésadás. r& <•£ A teljesen irásbafoglalt polgári Ítéletek jegyzékét pénteken függesztik ki./MTI/ *"

Next

/
Oldalképek
Tartalom