Napi Hírek, 1932. január/1

1932-01-01 [0266]

§ L 0 ? d ,°. n,3^iiar 1 /lfe gyar T vixati iroda./A ilanohester ^-a^aian közgazdasági heti melleklete szerint a nagyai moratórium egy­általában nem meglepő,, s Ma ;arorszag hitelezőit megnyugtathatja az a" t OT» nogy a.mapar pénzügyek egészségesek és nem kell a valuta romlá­sától tartam. Maga az a teny, hegy a z ország az aranystan­dardon volt, midon^a moratóriumot kihirdették, legjobban bizonvit ia. hogy a magyar komany el van tökélve az infláció elkerülésére,"'De a moratóriumnak az az mto tanulsága, hogy a megfárasztott hitelek fel­engesztelesevel nem szabad tovább várni. Yagv le'szállitiák a há orus adossa okát es jc vadételeket az B-.rdpa fizetőképesedének megfelelő színvonalra, vagy ped?g fel kell készülni az általános európai fizetés­me°:ta5:adasra. ' * - ­T P á r i s, január 1./Magyar Távirati Iroda/ A francia-aggol jóvátételi tanácskozások - mint•a Petib Párisién irja,­valószmüleg január 4.-én folytatódnak Parisban. A kormányközi érte- . kezlet összehívásának időpontja egyelőre még függőben v.n. Francia­ország ebben a kérdésben csak akkor foglal állást, amikor a magánadós­ságok tárgyában folyó berlini tanácskozásokat már befejezték. T §• P á r i s, január 1./Magyar Távirati írod../ A Petit Párisién genfi tudósítója szerint a népszövetség körében azt hiszik, hogy a lausannei jóvátételi tanácskozásnak kát felvonása lesz. A dele­gációk vezetői február elején Lausanneból Genfbe mennek, hogy részt­vegyenek a leszerelési értekezlet bevezető ülésein és csak körülbelül két hét múlva térnek vissza Lausanneba. Ezután a szakértők részleteiben is kidoglozzák az első ülésezés alkalmával létrejött megállapodásokat. § P r o domoIE kiadásunkhoz mollékeljük a Magyar Királyi Oporahaz jövő heti műsorát./MTI/ § P á p a, január 1, Pápa mogyoi város közgyűlésén az elnöklő dr. Uzonyi Kálmán helyettes polgármester meleg savakban emlékezett meg arról, hogy dr. Lázár A.idort, a város szülöttjét, cz OTT elnökévé no­voztek ki. A közgyűlés dr. Lázár Andort szeretettel köszöntöt te./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom