Napi Hírek, 1931. június/1

1931-06-01 [0252]

L f L o n d o n } június 1./Magyar Távirati Iroda/ Mossend faluban /Wales/ rónai katolikus vallási körmenet alkalnával a protes­táns és katolikus lakosság összeverekedett, úgyhogy a rehdőrség gumi­botokkal rohanta r.ieg a küzdőket, akiket alig sikerült szétválasztani. A verekedés újból megismétlődött, nidőn valaki követ dobott a Szent­sir szobrára. Több haz ablakát betörték, egy rendőrtisztet súlyosan megsebositettek. A rendőröknek végül is sikerült a rendet helyreállí­tani, a községben azonban nég cindig nagyon izgatott a hangulat. Glasgowban is verekedés történt katolikus körmenet alkal­nával. Qi L §London, junius 1./Magyar Távirati Iroda/ A Nautilus, Sir Hub^r Vilkins búvárhajó'ja, tegnap hosszabb leaerülő gyakorlatot tar tott, amelynek során 50 .*: láb mélységre ereszkedett majd 30 láb mély- ' ségbentöbb mértföldnyi utat tett meg. A gépek ugy a le- és felmerülésnél, nmt & vizvalatti haladás közben kifogást alánul működtek, a búvárhajó mozgása egyenletes ós könnyen kormányozható volt. Szakértők teljesen meg vannak elégedve a Nautilus teljesítményével. A hajó a legújabb tervek szerint kedden vagy szerdán sze ,li fel horgonyait, L § L o n d o n,jnnius 1./Magyar Távirrti Iroda/ A Times bukaresti levelezőié hosszasabban foglalkozik a román választási takti­kával és megállapitja^ hogy Argetoianu, a kormány választási fo nöke a régi bevált választási eszközöket alkalmazza, igy többek között a ' I" . . - 1 jLond ónból jelentik: Addisz-Abebában, Abesszinia fővárosában fejedelmi menyegzőre készülnek,amelynek pompája alighanem a nemrég lejátszódott császári koronázásét is el fogja homályositani, A menyasszony Heilesze Naszie / a volt Eas Tafari császár 13 éves leánya/ Zennebe hercegnő, akit Ras Hailu Abesszinia egyik leghatalmasabb törzsfő­nöke. Vesz feleségül..A vőlegényt eddig a császár ellenségei közé számi­tották, de azt hiszik.hogy a házasság helyreállítja majd a jó viszonyt a két család között. A lakodalom napját még nem határozták meg. /MTI/ §Londonből jelentik: Az angol hadvezetőség az aldershoti katonai tábor közelében lévő Long Valley kétmértföldes pályán érdekes versenyt tartott tankok és egyéb katonai jármüvek között. A ver­senyben nagyobbrészt különböző tipusu ötven autó vett részt, köztük néhány közégsulyu és könnyű tank ., tüzérsági traktorok és kie hétlóerejU. két­személyes páncélkocsik. Az egyes kocsitipusok közt mutatkozó különbséget terelőnyökkel, akadályokkal es egyéb módon egyenlitették ki. A verseny* eredményét a hadvezetőség nem hozta nyilvánosságra. A verseny után töob S int 30 tonnás tank teljes sebességgel felrobogott egy 45 fok lejtőjű ocibra^ a könnyű páncélkocsik pedig árkokon és akadályokon gördültek át feltűnő könnyedséggel. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom