Napi Hírek, 1928. november/2

1928-11-16 [0191]

:: N e w y o r k, november 16. /Víolff/ Tegnap irdalt meg a hiva­talos vizsgálat a ^ Vestris gőzös katasztrófája ügyében.Az első na­oon hat személyt hallgattak ki. Vallomásaik alapján, mint a lapok jelen­eik, a következőket lehet megállapítani: l.y Már vasárnap reggel látszott, ,iogv a hajó nem tud fennmaraani. 2./ A rádi-segélyhivást túlságos későn adták le.3./ A mentőcsónakok lebocsátása nagy zür-zavarban ment végbe ás renékivül sok időt vett igénybe. 4./ Egyes csindok nem voltak eléggé fel­szerelve és nem állták a hullámzást; egyik sem tudott hatvan embert be­fogadni, noha ez volt az előirás, sőt egyes csJnakok átengedték a vizet. Valanennyiftanu egybehangzóan kijelentette, hogy vasárnap estétől kezdve minden fegyelem megszűnt a hajión. Pletcher szenátor Washingtonban bejelentette, hogy a kongresz­szus egybeülése alkalmával inditvanyozni fogja, hogy a kongresszus indít­son vizsgálatot a tengeri utasok biztonságának érdekében./nTI/ :: London, november 16,/ T Yolff/ A Daily Telegraph diplomá­ciai levelezője jel n nti: Az uj jóvátételi bizottság kérdésében a szövetsé­gesek előkészítő tárgyalásai mar annyira előrehaladtak, hogy két-három napon bélül át is nyújthatják a brit választ a német jegyzékre. Hir szerint a brit válasz egyéni iellegü lesz nevezetesen a külön őrit álláspontot fogj akifejezásre juttatni a tervbevett vizsgálat tekintetében. Ez - ugy *. látszik - annyit jelent, hogy vagy lehetetlennek, vagy pedig célszerűtlen­nek bizonyult az a gondolat, hogy a szövetséges kormányok azonos -zövegü jegyzéket küldjenek.Bizonyos azonban, hogy az egyes szövetséges fővárosok az általános akpelvek és az eljárás tekintetében igen sok pontban megegyeznek, úgyhogy előrelátható, hogy a bizottságot rövid időn belül egy­behívják. Természetesen sok függ attól, hogy mennyire egyeztethető össze"" a francia felfogásba német felfogással a bizottság hatásköre kérdésében.' A levelező hozzáteszi, hogy értesülése szerint a szövetségesek helyt .adtak annak a német inditványnak, hogy a bizottság tagjai sorában ne legyenek se miniszterek, se kormányhivatalnokok. Churchill tegnap fogadta az olasz-nagykövetet ás átvette tőle az olasz álláspontra vonatkozó emlékiratot. A bizottságban valamennyi érdekolt államot három szakértő fogV 2 képviselni. Az összejövetel helyét még nem állapították meg, do Berlinről nincsen szó,/MTI/ § M a d r i d, november 16,/Fabra/ A tegnapi minisztertanácson Primo de ARivera tábornok ismertette a külügyi szolgalatra vonalit ozó költ­ségvetést. A miniszterelnök gondosan tanulmányozta e szolgálat nagy jelen­tőságét és kihatásátl a költségvetés megállapításánál a szolgájfilat fon­tosságának felismerése vezette. Több uj kövotséget' szándékoznak létesi-^ toni, igy Boliviában, Paraguayban ás % Ecuadorban. A konzulátusok számát is -zapritják; Olaszországban három uj konzulátust létesítsek, még pedig Bolognában^ Turinban ás Brmdisiben, Észak-Amerikában pedig^ettőt, még pedig hontroalban és Detroitban. Konzulátust szervuznek Tiranában_ is. 1 minisztertanács foglalkozott még azzal a kérdéssel hogy kiket küldjenek ki Spanyolország káp • iselet ében a Genfben megtartandó világgaz­. dasági értekezletre./fiTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom