Napi Hírek, 1928. január/1

1928-01-11 [0170]

3? § P á r i s, január 11. /Magyar Távirati Iroda/ A Rappelban páittavi A n§rgpváradi események tanulsága cimen cikket közöl, amelyben azt Írja, hogy most került\szeme^elé a nagyváradi eseményekről felvett fényké­pek, amelyek minden (£k)^ kétséget kizáróan bizonyitják, hogy milyen bru­tálisan viselkedett a fékevesztett horda a magyar és zsidó üzletekben és zsinagógákban, ami őt meglepte és amit erősen fájlal, Eleinée - mondja a cikkiró - nehezen tudtam elhinni, hogy ez a szép egyetemi ifjúság ilyesmi­re képes legyen és erősen fajialom, hogy ez a kicsinyes szellem közöttük még ennyire dühöng. De ha^meggondoljuk a dolgot, ez a túlzott nacipnaliz­mus nem is annyira meglepő, mert mintegy öntudaton kivüli reakciója a száza­dokon át török iga alatt elnyomott román léleknek, amely nem járta végig egy lassú politikai képzettség és felvilágosodás útját. A megszokoit osi szolgaság kifejezésre jut és most szinte szükségét érzi' a most legyőzöttek elnyomásának. Ez valóban nagyon keleties felfogas, azonban kellően magyaráz­za azt a bizonyos naiv arroganciát, amelyet magam is tapasztaltam. Pe^ttavi ezután igy folytat ja: Most az volna a legelső" feladat,hogy megállapítsák, vájjon a román kormány nem láthatta-e előre ezeket a nagy­váradi eseményeket, annál is inkább, mert neki legjobban kellett ismernie a nemzeti lélek eme fogyatékosságát. Azzal azonban, hogy ennek kitörését egyenesen megkönnyítette és épen a nagyváradi idegközpontba. ,amely várost érthető módon büszke és vigasztalhatatlan magyarok lakják, jelentékeny zsidó lakossággal békésen együtt élve/koncentrált mintegy hatezer fiatal­embert, a liberális kormánynak " • számitania kellett arra, ami be is következett. ' P § P a r is, január 11. /Magyar Távirati Iroda/ Holnap kezdődik a szajnai törvényszék,előtt Ziziano*. hercegnő rágalmozási pöre Donald Bigelov, az Egyesült Államok volt franciaországi konzulja és egy Kalina Irén nevü cseh alattvaló ellen. Mint a^fíumeur jelenti, a hercegnő, aki francia származású, annak idején Oroszországban megmentette Kalina Irén életét, akit a bolsevikiek elfogtak és a cseka bebörtönöztetett "s csak a hercegnő segítségével sikerült Őt egy dán bizottságnak kiszabadítania. A hercegnő panasza szerint &alina Irén ezt azzal hálálta meg, hogy a volt konzullal együtt őt a legbotrányo­sabb rágalmakkal illette. A pör elé társadalmi körökben nagy érdeklődéssel né znu k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom