Napi Hírek, 1927. december/2

1927-12-16 [0169]

•5 o m a, decemter 15. /stefani/ A kőz^ctatá^Ugyi minisz­ter az olasz zene méltóságának, valamint az olasz zeneszerzők érdekei­nek inegovasa céljából körlevelet intézett a nrefektuoskhoz' a kör­levélben felszólította eket, rendel jék el ho.y hangversenytermekben, 1ílmszinnazakoan és nyilvános szórakozó helyeken a műsornak legalább í elet _ olasz szerzők müveiből állítsák össze, ^z a rendelkezés nem tér­ied ci azokra a mlivészi előadásokra, amelyeket idegen szerzők emiékór' 3 rendeznek, sem oedig a rendes színházi előadásokra"/MTI/ . ::JJ a w e m ü n d e, december 16. /tfölf-f'/ Tegnap este le*­égett Kriwallban a "Luf tharsa ; 'uj épülete, amelyet a nyrron emeltek ía-gerer.dakbol. A berendezés legnagyobb része elhamvadt. Az oltást na­gyon megnehezítette hogy minden teljesen be volt fagyva. A tüz okát meg nem ismerik./MTI/ ... : , : 1° n d december 15. /"Víff/ kz alsóház ma este 247 szavazattal 205 ellenében elvetette nz anglikán egyház imádságos köny­vének reyizioiarol szolo javaslatot. A javaslatot a felsőház tudva­levoen m-^r elfogadta. A szavazás váratlan kimenetele szokatlan j eleie­teket idézet t ele a folyosókon. A parlament tagjai izgatót tan szalad* e»-.!tafc ide-rda es egymásnak szerencsét kívántak, vagy sajnálkozásukat .teieztek fel. A szavalás eredményének kihirdetése után a carter­buryi érsek es a.ycrki érsek karonfogva eltávoztak a házból. A főren­dek Karzatáról ügyeltek mindvégig nagy érdeklődéssel a vitát. A can­terburyi ei sek szemeben könnyek csillogtak, amikor a parlament épül­téből eltávozott./ n l/ la* Toki ó, december l?. t /Reuter/ Az . uj amerikai haióhad oxogramról írva! Asahi 6s Nisi-Nisi-Simbu*Lélénk sajnálkozásának ad kifejezést azon, ncgy amig Amerika korábban legerősebb szószólója r,it a fegyverkezés, csökkentéseitek, addig most hajóhadának nagyarányú megerősítését tenezi.fl^isi-Nisi-Simbun amiLmm^ &L __ • * ,: . a- u : amerikai flotta-nrogramot Amerikának arra az ohamra vezeti vissza hogy meg akarja javítani helyzetét a legkczeleobi értekezlet élőit ;o>Ísahi^a fokozottabb flotta-ororagan­daban keresi az indító okot .%isi-Nisi utal arra, hogy Nagybritanti a í™ti??w rta3t i ^^.a-z amerikai flottá-orogrammal szemben; Bzzel feapQse latban annak az óhajának ao. kifeiezóst hoerv Naevbritanniá has?­§hi?ós-ra!^-?rf 1CÍnál ' ÍOZÓ ^**M e ^ 3 t^éltl-P^íi^

Next

/
Oldalképek
Tartalom