Napi Hírek, 1927. augusztus

1927-08-01 [0160]

§ A ra. kir. állami munkaközvetítő hivatalnak a kereskedelem­ügyi miniszterhez intézett jelentése szerint július 27.-én a budapesti és 7 vidéki hatósági munkaközvetítő férfi és nőmunkások részére 850, tanoncok részére 621, összesen tehát 1471 munkahelyet,to­vábbá 4020 férfi nőmunkakeresőt,40 tanoncot, mindössze 4060 munkakeresőt tartott nyilván. Száz munkahelyre 276 munkakereső jutott, A munkapiac helyzete az előző héttel szemben rosszabbodott. Főbb foglal­kozási ágak szerint tekintve a munkapiac kedvező szövőnők, napszámosok, kovácsok, kerék-kocsikgyártók, hézicselédek, bányászok, tanoncok részére-, a többi foglalkozási ág ban még mindig kedvezőtlen. Intézetek szerint tekintve a munkapiac kedvező Debrecenben t \a töíibi intézet körzetében még mindig igen kedvezőtlen. /MTI/ (Hluj. §Belgrád, július 31. / Avala/ A tiranai kormány a diplomáciai viszony uúbóli felvétele után Tahir Stilát nevezte ki bel­grádi albán ügyvivőnek. Llilicsics tiranai uj Jugoszláv ügyvivő csü­törtökön száll hajóra, hogy Tirana^^ükó^és^/^egSe" 20-.]e*« AlTl/ § S z ó f i a , július 31. / Bolgár Távirati Iroda/ Ma reggel kezdődőtt..a turistaegyesületek uniójának nagygyűlése. Az uniónak Bul­gáriában több mint 80 csoportja van, amelyek 12,000 tagot számlálnak*. A tagok kizárólag a fiatalság soraiból kerülnek ki. A reggeli ünnepi istentisztelet után tartották meg a megnyitó ülést, amelyen Naidenoff közoktatásügyi miniszter elnökölt. A nagygyűlés befe­jezése után a résztvevők csoportkirándulásokat tesznek. /MTl/. § M a d r i d , július 31. /Fabra/ Tetuanból jelentik, hogy a lázadó törzsek lefegyverzése simán folyik. Benszülött csapatok járják be azokat a _aéKeket, amelyek a . .be nem hódolt törzsek mene­dékéül szolgálhatnak és sikerrel folytatják akciójukat. A behódolt szö­kevények békésen visszatérnek duárjaikba, ahol a főnökök agyáznak arra, hogy ne törjön ki újból lázongás. A hordáktól megtisztított területen megindult az épitéő. munka, és különösen a partvidéken keletkeznek ujabb és ujabb telepitvények. A partvidéki kereskedelmi gócpontok újból tel­jes mértékben bonjilitják le a forgalmat. /MTl/ h _ - ­t Róma, július 31. /s t efani/ A Giornale d'Itália budapesti tudósítójának tollából hosszabb cikket közöl, ^ amely megemlékezik az el­hunyt magyar egyházflejedelem nemes alakjáról és,- . /MTl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom