Napi Hírek, 1926. december

1926-12-27 [0144]

§ A 32-es hadiárválc karácsonyfa-ünnepe. A dudapesti 32-es volt háziezred baj.tarsaiból alakult és lovag Metz Rudolf altábornagy védnök­sége alatt működö o2-es.Hadiárvákat Gyámolító Bizottság a világháború­ban elesett hss bajtársaik árváinak részére szombaton délután a Saskör dísztermében a hadiárvák felruházására megható és bensőséges karácsony­faunnepet rendezett. A jól sikerült ünnepély után a hadiárvákat és öz­vegyeket megvendégelték. _ § Földvári Schmidt Paulina /Bánhalma-puszta/ és vitéz SomJ uthy József vezérkari ezredes /Budapest/ jegyesek. § R ó m a , december 27. A Secoio terjedelmes cikket közöl, italo Zingarellitel, aki a legnagyobb elismerés hangján szól Bethlen István grof miniszterelnök államférfiúi kvalitásairól. Bevezetési-épen megemlíti, hogy a főrendiház újjáalakítása az ország békés fejlődésében nagy lépest jelent. Magyarország a konszolidálás utján nagy sikereket mutatuat fel. Ez Bethlen István gróf miniszterelnök államférfiúi tevéi. kenysegenok/köszönhet9. A cikkíró Magyarország legújabb tör ..éneimének ket kivá.io államférfiét Tisza István grófo-r. és Bethlen István grófot Wá'fö'^ihiin-*^ Mipdketten,erdél;iiyíek és mindketten,protestánsok. xisza nevéhez a monarchia törtenetében* a magyar tekintély kulminalásának időszaka fűződik, Bethlen István gróf pedig megtanította a magyar nemze­tet arra, hogy a romok fölött talpra tudjon állani. A két- államférfi jel­leme kulonbozir. egymástól. Tisza meggyőződése som konzervatív volt és Kevéssé diplomatikus. Bethlen István gróf is eresen kitartó, de anélkül hogy erőszakos lenne, parlamentáris érzékkel megáldott, anélkül, hogy gyöngesége!: uralkodhatnának rajta, Á. t pedig, hogy milyen diplomata, mar számos nemzetközi összejövetelen dokumentálta. Bethlennek megköze­lítően sincs annyi e^ oly elkeseredett ellenfele, mint volt Tiszának és a nep^legszélesebb rétegeinek támogatásával folytatja kormányzati tevéé* Jcenyseget. Amikur a szerencsétlen kimenetelű második restaurációs kisőr­let utan Bethlen grof hozzálátott a rend. megteremtéséhez, azt hangoz-* tattak, hogy ha nem is fogja befejezni, de legalább megkezdi a konszoli­dálj nagy müvet u azonban öt év leforgása alatt beváltotta mindazt, amit^igert es feladatat, immár sikeresen megoldotta. Bethlen gróf ugy Bel- ' politikai, mint külpolitikai téren tökéletesen elérte azokat a célokat amelyeket maga ele tűzött. A külpolitikában Magyarország nemcsak preszi iÍ£f^f*S^Z zt '\^ asZEL >^t Si&erül.t kiszabadítania magát abból a vosaéV Jásztr-S f.f?S if aűl ' ly 1 b£ ^^nyszeritették és ma ...ár az egykori en­gesztelhetetlen ellenségek szinte udvarolni készek Magyarországnak. + .„ 6 moin -^^y/3r T dmenvoket ertjei a magyar kormány-Bethlen gróf ifcányi*. ÚÍBLOSÍ^M^I^ ^gazdasági téren, Az természetes, hogy gazdasági szempontból meg nem jutott el a tökéletesen normális viszonyok holyreálli­Itt Í 02 ne if 13 megy °^ riI: "aprói a másikra. A.- . kérdés most Wet az urnáéi , Bcthlcn % róf Programjának az a második része, me­í íií 1 ­1 J UDyes győzelemmel kikerülő kormánypárt segítségével megoldáshoz fog /juttatni. Feladatának eiso részét annyi lelkiismeretés­5?Sffr*!5 y oz , atr h? S! ~ x oldotta meg, hogy-további i eladatát érdemes a Sekirmondottaf 05 szavaival aki a debreceni választói előtt /Folytatása következik./ , CLEVÉ"-.^

Next

/
Oldalképek
Tartalom