Napi Hírek, 1926. március/2

1926-03-19 [0127]

§ Rácaimé s, március 19. Rácalmáson egy i.atvan év kö­rüli férfi holttestét fogtak ki a Dunából. A holttesten külső sérelmi nyomok nem voltak. A holttest 174 centiméter magas, hajzata, bajsza őszes, szakála borotvált, orra, szája rendes, sok foga hiányzik.^u­házata hosszú fekete csikosbélésü három csontgombos posztó téli­kabát, belső zsebének felső szélén B.J, betűk, Fekete szövej^kabát, mellény csontgombokkal, sötétkék szövetnadrág, hosszanti keskeny zöldes csikókkal.^Fehér vászon in 0 , hosszában keskeny barna csikkal, ugyanilyen különválló gallérral, fehér csontgombbal, hosszú szines nyakkendő, szürke teli nadrág, fehér vászon alsónadrág, e 0 y pár szürke­harisnya, oipő nincs, Aidsa^iiííSí A kabát ísebében kst feüér zsebken­dő, egyiken fehér apróbetüs"Mariska" felírás, e 0 y darab f^nyelvű két* pengéjű zsebkés, egy pár szürke nyári keztyü, e_,y d^r-ab fa szivarsipka, egy darab ezerkoronás. A holttest jóltáplált, jobb osztályhoz tartozó férfi holtteste-. A halált minden valószínűsé;, szerint vizbefulladás okozta, öngyilkosság, vagy véletlen szerencsétlenség követ: eztében. A szerencsétlenül járt embert a racalmási sirkertben t-nettek el./MTI./ • k § A Magyar Távirati<Iroda jelenti: Dombóvár najyköz^feg pol­gársága részéről Bethlen István gróf miniszterelnökhöz a következő táv­irat érkezett: Dombóvár nagyközség közönsége a Nagyméltóságod és kor­mánya ellen a frankügyböl kifolyólag kerületünk képviselője részéről is intézett méltatlan támadással nem azonositja magát és azt felhábo­rodással itéli el. . ..... JC Nagyméltóságodat törhetetlen ragasz­kodásáról és szeretetéről biztositja azzal a kívánsággal, hogy a négy év óta hazafias lelkesedéssel végzett honmentő munkáját kitartással folytassa. - Dőry Hugó m.kir. gazdasági főtanácsos, Németh Antal m.kir. kormánytanácsos, az ipartestület elnöke, Kenczy László foszolgabiró, a Dombóvári Társaskör elnöke, dr, G-uthy Já-*nos királyi közjegyző, Csery István nyugalmazott postafeüelügyelö', Dvorzsák Rezső hercegi műsza­ki felügyelő, dr. Sas.István nagykereskedő, Harkecz tajos Máv,fütőházi' fönök,^ a Dombóvári Nemzeti Kör elnöke, Rothernel Henrik nagykereske­dő, Vér Vencel reálgimnáziumi igazgató, Farkas Ferenc biró, Takács Jó­zsef főjegyző, Pártos Ferenc állami iskolai igazgató, Türkössy Sándor földbirtokos, Farkas -Imre, a Dombóvári Takarékpénztár vezérigazgatóit Weiss Béla, a Kereskedők Körének elnöke, § A jászópremontrei iskolák barátainak szövetsége vasárnap, 21-én, délelőtt fel 11 órakor tartja rendes közgyűlését a Tisza István Tarsaskör nagytermében /Károly-körut J./,.melyre a rend volt tanít­ványait és barátait ezúton hivtta meg az elnöksége /Pro domo! A miniszterelnökség, sajtóosztálya etri a hir szi­ve s köz lesét./ § A^Meteorológiai Intézet jelenti 1 Az Európa északi részein el terülő nagy légnyomása sarkvidék felől megerősödött;különben is a lég­nyomás általában emelkedő tendenciát mutat,A felszívódott keleti depres: szió utolsó részei a Balti-tengeri országokban íne^ havazást okoznak,A Földközi tenger nyugati részein az alacsony légnyomás a depresszió alak­ját öltötte fel,Európában az ido hűvös,számottevő csapadék azonban nem volt,. Hazánkban előfordult kisebb lecsapódások,/4eső/ az ország nyugati részeire szorítkoztak.A hőmérséklet nem változott, Idöprögnózis:Jórészt felhős ido,lényegaelen hőváltozással és semmi vagy kevés cs apádé;.kai ,/MTI./ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR K szekció | A földmivel'..sügyi minisztérium vizraj zi osztálya jelenti: A ^una Regensburgtól Passauig apai, lejebb árad, vízállása középes. A Tisza Tiszabecstol Tiszafüredig apad, lejebb arad, vízállása ala­csony./MTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom