Napi Hírek, 1924. október/2

1924-10-29 [0094]

§ A Transocean-hirügynökség ama hirévei szemben^ hogy Musftafa Kemal basa elrendelte Anglia ellen az általános mozgósítást,^ a török köztársaság budapesti követsége közli, hogy távirati érdeklődésére •d-ngorábél hívdálos értesítést kapott, amely kijelenti, nogy oz a híresz­telés teljesen légből kapott koholmány. :: Berlin, október >9. /Magyar Távirati Iroda/ Berlin­ben november 1-én magyar újság indul meg, ''Magyar ttzeoile" címmel, amely a lémetországbau élő magyarok megszervezését tűzi/ ki céljául. A lap szerkesztője Bakonyi György. Az* első számban Gragger tanár ír cikkét a berlini magyar intézetről. :: Berlin, oktéber $91 /Magyar Táyirati Iroda/ A "ber­lini magyar iskolaszék . ezévi közgyűlését vasárnap tartották meg, * közgyűlésen ar. Emich Gusztáv berlini magyar követ és a magyar^követ­ség tisztviselői kara is megjelent. Mezoy Emil igazgató iskolaszéki elnök felolvasta az igazgatótanács jelentését, amelyből kiderült, hogy Káliay tanitó ereaményes vezetése alatt 60 gyermek látogatta az iskolát. A magyar közoktatásügyi minisztérium és a Julian-Egyosüldt támogatásá­val a következő iskolai évben már három tanerő fog a . .. 0 „ .^berlini ma­gyar iskolában tanitani. A- közgyűlést) ... ./nyilvános vizsgá­lata követte. (_a gyermekek J § A Magyar Távirati Iroda jelenti: áz Amerikai Egyesült Államok kormánya a magyar királyi kormány felkérésére a Hongkongban élő magyar f állampolgárok- érdekeinek védelmét elvállalta és erről a Hongkongban ezé- • kelő amerikai főkonzulátus fog gondoskodni. § Az egyik rec; eli lap.regy értekezletről ad la irt, amelyet szerinte az itteni diplomáciai testület Schioppa apostoli nuncius elnöklete alatt a közvéleményt foglalkoztató legújabb ese. enyek:ael kapcsolatosan tartott volna, . *A^A a nti-n As apostoli nunciatnra a MagyarvTavirati Ixoda utj^n J A leghatározottabban kijelenti, hegy a fenti hir minden alapot nel- a|

Next

/
Oldalképek
Tartalom