Napi Hírek, 1924. október/2

1924-10-29 [0094]

I Nyíregyház a,október 29. Eyifegyhaza intelligen­ciája október 28-án este ünnepelte Krúdy Gyula huszonöt eves írói jű­" SiíeSmát .Ebből az alkalomból Krúdy Gyula tisztelői ^'^i^ggS tol; meg a Kereskedők ős Gazdák Körében. A megjelentek lelkes t.p^al ,.| üdvözölték a belépő irót, aki ah.. : • , v^&*±* . ^2** 2 hímzéssel leterített asztal mellett foglalt helyet az emelvényen és megtartotta jubiláris fe lolvas ás ét. Közvetlen színekkel ecsetelte 4 réti Kyiregyháza társadalmi és politikai életét es ennek keretiben saját gyermekkorát. A fe lolvasas után Krúdy . Gyulát meleg ovaciőb^ " részesítették az egybegyűltek a nyíregyházi leányok Pjijg^^ora krizantém-csokrot nyújtották át neki, A felolvasást tarsasvaesora követte^meiyen a?ünnepit irót Kéllay András.volt «f g*^" kéiviseíő, majd Szohcr fái nyíregyházi fegegyzo, heltai ^ugő szín­fgilgató Is még mások köszöntötték fel. A Jubileumi ünnepség ruch Andor, a Kereskedők és Gazdák Körének elnöke készítette -Jc iongyei Sándornak, az irodalmi és művészi törekvések lelkes támogató­jának közreműködés ével./MTI,/ je£ I G y ő r.október 29. A szombatra virradó éjjel áz Apa- M ca-utcában ialatinus József hinapiró Geider Fa**™ ^^llffiV** lelőtte. Iralatinus József szombaton reggel ónként Jelentkezett c . * ^sndírsécen. 31?adta, hogy szombaton éj jel hazamenet három ismexet­fen r?ofösmart?!utcá sarlán megtámadta. Veszelye^1, 1 i*tt ^ffvi'ükre aki-földretoperte és a mellére térdelt. A-Let mas^fi e^én fkétíövés után kicsavarta kezéből a *&»fa^ÁQtt nák eredt A tőle elvett revolverrel kétszer utána lőttek. Támadóit . sohasem' látta, velük tehát haragos viszonyban nemzőit és fogalma J sincrf hogy ezek miért támadták meg. A tanúvallomások jegyzőkönyvit a ' bünielokLl együtt dr. Celloth J|nos rendőrfogalmazotegnap dél~ oen adta át Csénfi József ,dr. rendőrtanácsósnak, a bűnügyi osztály vez etőj ének./MTI. / $ p é 0 s,október 2S. Patacsy Dénes nemzetgyűlési kép­' viselő november 2-án,'vasárnap, délelőtt Szabadszentkirélyon be- • számolót mond,/MTI./ § London, október 29. Ma reggel az .egész ország- •ej ban szép időbeír kezdődött meg a szavazás * A délelőtt folyamán igen sokan jelentek meg az urnáknál. Szemmellátható, hogy a; mostani sza­vazásban a választóknak igen nagy része fog résztvenni. Összefügg ,,| ez avval is, hogy a választási hadjárat során igen heves beszedem | hangzottak el, amelyek a válás ztó.közönség érdeklődését és iZigaUBál 'rendkivül felszították. A választók- száma az uj oszi névje^yzé.. szerint egyébként is nagyorámegozaporodott,/MTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom