Napi Hírek, 1924. szeptember/1

§ Dlisszeldorf, augusztus 31. /Havas/ A Micum képvise­lői es a hatos "bizottság között ma tárgyalások indultak meg abból a cél­tól, hogy végrehajtsák a londoni egyezményt, illetve az egyezménynek azt a részét, amely az átmeneti idő tartamára tüze Lő anyagot es kőszén-mellékter­mékek szállitását irja elő. /ivíTl/ . . § G- e n f , augusztus 31, /Hj.vas/ Macdonald és Herriot tanácsko­zásának egyik legfontcsabb tárgya az lesz, hogy a nemietek szövetsége mi­gyarkololja "beavatkozási jogát Németország és a volt ellenséges országok fegyverkezésével szemben, A francia kiküldöttek hangoztatják, hogy kormányuk e kérdésnek mielőbii megoldását óhajtja. /ííTl/ 1984. szeptember 1. /Q óra J/Jperc, § London, szeptember 1, /Havas/ Macdonald minisztarelnök ma reggel indul vissza*Skóciából, *z éjszakát Londonban fogja tölteni, holnap pedig koránreggel Genfbe utazik, /. T T./ § London, szeptember 1, /Havas/ A brit kincstári "nivatal közli, hogy a német kivitelre vstett 26 százalékos illetéket szeptember 9­étc'l kezdve fogják ueszedni. /-Ti/ § V ár is , szeptember 1, /Havas/ Millerand volt köz tárcsás ági elnök az Echo de Paris tudósítója előtt nyilatkozna kijelentette, hogy Pran- . * ország és Európa biztonsága a szerződések betartásától függ es ennek a felfogásnak kell irányítania" az egész f ranoi i politikát. Franciaország lenfbe küldött képviselőinek az a kötelessége, hogy csatlakozzanak minden • erőfeszítéshez-, amely a nem-etek szövetséginek hatalmát növeli, de i,e felejt­sék' -1 hogy a közvetlen biztosítékot elsősorban a nemzeti-erek szolga itat- . állerand megítélése szerint a Ruhr~vid: ; k megszállása nem okvetlenül x é^zükséges Franciaország biztonságához, de minden ea tre fokozza azt. /MTI/ § E á rí s ., szeptember 1. /H.vas/ A Petit párisién gelentése szerint Amerika genfi képviselője Lyonba utazott, hogy ott tanácskozzék TT errict miniszterelnökkel a nemzetek szövetségének közgyűlésére varo múm­iátokról, /mi] § Paris, szeiDtember 1. /Havas/ A lapok megállapítják^ hogy a nemzetek szövetségéne], mostani közgyűlésén elsőrangú szerepet - - )jat­. leszerelés kérdése*- Kifejtik/v­. '• . . vX£S . fir-mcla felfogást amely múlhatatlanul szükségesnek mondja a biztons gi garanciák előzetes, megvalósítását és hangoztatják,^hogy Franciaországra -yon fontos a'tnxKkmaétt kölcsönös segélyről tervbevett egyezmény, amely nagy erkölcsi befolyást gyakorolna a népekre. /MTI/ • |

Next

/
Oldalképek
Tartalom