Napi Hírek, 1921. május

1921-05-01 [0012]

1, kiadás. 1921. május 1. Í' P á r i s , &ájus i.. / A MTI tudóséiój á^aa ssih* ratávirata; A Képvisel áhá, s máj us ló, ~ é u jog tutiét ö a 8 se ~ ' ülni és ülésesésén.tk wMgkcadése után uyotasau meg Kezdi ' a CTiuéO.í D4K9 ratifikálásáról ssűl ó ^őrvéuuj avaslat vitáját, B é o a s május 1« / A MTI magánjelentésa/ A Neue ^reie Presse jelenti Berlinből* Az amerikai vélaszjegyzék még nem érkezett meg Berlinbe^ Téves tehát i *egy távirati ügynökségnek/a jelen- f-af^ tése,1v3§*{ c> v^Xqj^már tegnap este megérkezett yolna, w&pedig el­utasító tartalommal* Diplomáciai körök értesülése szerint a washingtoni külügyi hivatal előbb megvárja a szövetségesek CjOn­doní ../tanácskozásának eredményét, mielőtt határozna a némoceknek adandó válasz ügyében,. Nem lehetetlen, hogy a német kor-, mány közvetlenül is teszi lépéseket Londonban. A . . /^m^^ utóbbi napokban itteni mértékadó körökben túlnyomóan .. pessiraismus uralkodott« Ma, ar*»a a hirre* hogy u berlini itány adó, állam fér fiak tervet dolgoztak ki a Jóvátételi kérdés megoldására 9 ive/mi^ei«dv^u9«>t CttUomf feX <^md)^^£stf« . Bgyidejüleg cuov&w azt Is Jelentik, hogy ^ranoiaorszég e tervvel szemben a rirag elutasítás álláspontjára helyezkedik,, ^tten mégis ugy vélik, hogy a londoni, konferencia aligha fog a francia hatalmi politika szel lemében,Ufouj**, Bécs, május 1* /k MTI magánjelentése/ A Neue Frsie Presse jelenti Londonból! hogy ottaai képviselőjének értesülése szerint a legfelsőbb tanácsban látszólag a francia felfogás kerekedett felülő A belga delegátusok is az azonnali bevonulás mellett foglaltak ál­lást, mig az olaszok ezt határozottan ellenzik. Nem lehetetlen, hogy a két tervet összeegyeztetik olyképen, hogy ideiglenes megszállás ja mellett Németországnak egy hev;. haladákot adnbk* amely idő alatt a szövetségesekkel megállapodásra juthat, B é o s 9 május 1» / A MTI magánjelentése/ A Neue Freie Presse Jelenti Londonból: Simons dr» külügyminiszter egyelőre aligha foa visszalépni* A miniszter, amint -nár többizben Jelentették^ belefáradt hivatalába és a külügyi politika vezetéséhez jelenleg fűződő igények Simoné dr« fizikai erejét la meghaladják*, ffl egis sokkal köte­looaógtudóbb ember, aamhos? e pili»np+-*«m helyéről távoanék.Azzul is teljesen tisztábam van, hogy egy kUlügyminiszaerválto­zás Jelenleg veszélyeztetné azt az egész akaiót s &melyet a kormány a jóvátétel kérdésében megindított, Simons tehát egyelőre helyén morad, arai a birodalmi gyülée* túlnyomó többségének is óhaja* Szintúgy § Fehrenbach hirodalmi kancellár sem távozik ezldőszeriat állásától*

Next

/
Oldalképek
Tartalom