Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-10-11 / 41. szám

8-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ERMELLEK 42-ik szám. KLEIN JÓZSEF posztóáruháza NAGYKÁROLY, Deák-tér. Megérkeztek a'- őszi és téli felöltök, férfi és íiu öltönyök, gácsi, brassói és gyapjú szövet-újdonságok. Legjobb minőségű áruk! — | Figyelmes kiszolgálás! — Jutányos árak! j Debreczeni nagyvásárra menők f gyeimébe. 1 drb. gyermek ing K — 50 Egy méter iskolai ruha kelme — 30 „ „ lüszter — 30 „ „ 170 ctm. sz. kelme — 72 „ „ valenzien csipke — 02 „ „ finom dölén — 34 „ „ blouz kelme — 30 „ vég finom vászon 7 96 „ „ siffon 9 20 „ „ zefir 8 50 Szőnyegek. Harisnyák. Díszek- Mosó­áruk. Fehérnemüek. Ernyők. Paplanok. Rövidáruk mind igen olcsó — meg­lepő — árban árusittatnak női- divat áruházában MOLNÁR Debrecen Kossuth és Batthyányi-utca sarok. A debreceni színházzal szemben. Maradékok. EZ AZ IGAZI! WÁGNER „Hangszer-király“ Budapest, József-körut 15. Különleges hangszerei a következők: Va" rázsfuvola, ajándékkal 4 kor. Csodaréztrombita, vastagrézböl 6 kor- Tündérharangok, 15 csengő, 8 kor. „János vitéz“ fuvola 1 és 2 kor Varázshegedü, felszereléssel 6 kor. Jogásztárogató, billentyűkkel 16 kor. Éneklőgép, amerikai, tölcsérnélkül! Saját javitó szakműhelyek! A milánói, párisi és londoni kiállításon a cég az első dijakkal lett kitüntetve. Fényképes árjegyzék ingyen! \ Óvás! Ügyeljünk a „WÁGNER“ névre és a 5. házszámra. HIRDETÉSEK jutányos áron közültetnek. fc KIADÓ! =| Vb. Wagner Lajos cég ““ csődtömegéhez tartozó gr, Károlyi György-téri házban két utcai és udvari szoba előszobával kiadó lakásnak, eset­leg üzlethelyiségnek. Értekezhetni: DR. VETZÁK EDE csődtömeggondnokkal. KIADÓ! Hétsastoll-utcza 12. sz. házamban levő KÁVÉHÁZ — mely esetleg — ÜZLET­HELYIS ÉGNEK vagy LAKÁSNAK is könnyen átala­kítható azonnal BÉRBE KIADÓ, valamint az udvarban levő CSŰR. DR. VETZÁK EDE. Nyomatott Lorillenx Ch. és Társa festékével a „Kölcsey-nyomda“ Részvénytársaságnál Nagykárolyban-

Next

/
Oldalképek
Tartalom