Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-10-11 / 41. szám

41-ik szám. • NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 7-ik oldal. Szerkesztői üzenetek. F. Á. urnák, Nagykároly. A hozzánk beküldött remek kis verseket köszönettel vet­tük és a legnagyobb örömmel köziiljük. Szives támogatását kérjük továbbra is. S. B.-nek. Az igen szépen irt tudósítást köszönjük. Igen lekötelez, ha bármikor, meg­történt eseményekről tudósit hennünket. Vendéglő átvétel. Értesítem a n. é. közönséget, hogy D3BRECZEN, Gsapó-oíca 14. sz. alatt a Tnrn 0 „Csokonai“ I UlU"TcIC vendéglőt : átvettem s azt a mai kor igényeinek meg- felelőleg rendeztem be. Gondoskodom tisztán •: kezelt kitűnő, jó Igazi Jó házias magyar konyhám a VIDÉKI vendégek állandó találkozó- helyét biztosítani fogja. BANKETTEK rendezését mérsékelt áron elvállalom. KIADÓ LAKÁS. ▼* I Mél). Gseiényi Lajos tulajdonát ké­pezett, Kálmánd-utcai házban levő 6 szoba, előszoba, fürdőszoba és a szükséges mellékhelyiségekből álló teljes modern minden kom­forttal berendezett lakás, szőlővel beiilfeíett szép kerttel —---------: 19 13. évi november 1­kezdődőkig bérbe kiadó. A Értekezhetni alantiroti zárgondnokkal. S0HIFBEOK KÄ80LY. Természetim, tökéletes és igen szép kidolgozású fényképeket készít: Huszthy Zoltán fényképészete (NAGYKÁROLY, Kossuth-utca 5. szám. Telefonszám : 124.) a logmodernebb papirokon is. Gyönyörű fényképnagyitások, fekete és színezett kivitel­ben régi képek után is. Személyes, levélbeni, vagy telefonhívásra is — a helyszínen eszközlendő családi-, épület, vagy bármilyen másféle felvételre — készséggel kimegyek bárhova. Automobilok ^ keveset használt, kijavítva, ^ 1 évi jótállással 2000 K-tól. Javítások, ^ alkatrészek is jutányosán, ZÁLOGHÁZBÓL árverésen beszerzett kerékpárok, ékszerek, vásznak igen olcsó árban szerezhetők be. Cimünk e lap kiadóhivatalánál, valamint Bebreczenben, Csapó-u. 12. szám alatt levő Hirdetési Irodában megtudható. H * >1-'

Next

/
Oldalképek
Tartalom