Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-08-30 / 35. szám

6-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ERMELLÉK 35-ik. szám. KLEIN JÓZSEF posztóáruháza NAGYKÁROLY, Deák-tér. Megérkeztek a tavaszi felöltök, férfi és fiú öltönyök, gácsi, brassói és gyapjú szövet-újdonságok. Legjobb minőségű árnk! Figyelmes kiszolgálás! — Jutányos árak! | Vigyázz! Kékre festett kirakat! Vigyázz! Iskolai szezonra. 1 drb. gyermek ing K 50 Egy méter iskolai ruha kelme — 30 „ „ lüszter — 30 „ „ 170 ctm. sz. kelnie — 72 „ „ valenzien csipke — 02 „ „ finom dóién — 34 „ „ blouz kelme — 30 s „ vég finom vászon 7 96 „ „ siffon 9 20 » „ zefir n 8 50 Szőnyegek. Harisnyák. Hiszek- Mosó- áruk. Fehérnemiiek. Ernyők. Pap anok Rövidáruk mind igen Olcsó — meg- : lepő — árban árusittatnak. : MOLNÁR ÄÄ Debrecen Kossuth és Batthyányi-utca sarok. A debreceni színházzal szemben. maradékok. TYÚKSZEM, bőrkeményedés, szemölcs 48 óra alatt eltűnik a „CANNABIN“ használata után. Üvegje 1 kor., postadijjal 1.40 kor. Három üveg bérbentve 3 korona. EXCELSIOR hintőpor 48 óra alatt elmulasztja a kéz-, láb- és hónaljizzadást. 1 doboz 1 kor., posta­dijjal 1.40 kor. 3 doboz bérmetve 3 kor. H1ZLALÁ RA LEGALKALMA ABB 40% phosphorsavat tartalmazó TAKARMÁNYMÉSZ, mellyel a disznóknál nagyon könnyen 300 kiló hizlalási súly érhető el. Alkalmazható azonfelül baromfi, borjuk, juhok, marhák, ökrök és lovaknál 4% kiló ára, mely hónapokig elég 5 kor. 80 fillér utánvéttel bérmentve. Kapható mindenütt. A hol nem lenne raktá­ron, megrendelhető utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése mellett a készítőnél: Dr. FLESCQ E. „Korona“-gyógyszertára Győr 99 to to to to to to to to to to to to to to to to to to | Polenai-gyógyviz dús bőr és lithiumtartalmu : természetes ásványvíz. : Különleges szer gyomorbaj esetében. Kitűnő izü igen üdítő ásványvíz, bor, cognac, szörp vagy citromsavval vegyítve. Tejjel vegyitve a legjobb nyálkaoldó szer. I Szolyvai-gyógyvíz t természetes égvényes ásványvíz. ^ Különleges szer gyomorbaj : és köszvény ellen. : Orvosi szaktekintélytől legmelegebben ; ajánlva különösen köszvény, hólyag és to vizeleti szervek bántalmainál, cukor­éi betegség, epekő és gyomormegbetege­déseknél. Bor, cognac vagy citromsav- : val vegyitve igen üdítő ital. : Kapható minden füszerkereskedés, ven­déglő, kávéház, gyógyszertár és drogu- ériában. 1913—10—16 <4 to to to to to to to to to to to to to EZ AZ IGAZI! WÁGNER „Hangszer-király“ Budapest, József-körut 15. Különleges hangszerei a következők: Va“ rázsfuvqla, ajándékkal 4 kor. Csodaréztrombita, vastagrézből 6 kor- Tündérliarangok, 15 csengő, 8 kor. „János vitéz- fuvola 1 és 2 'kor- Varázshegedü, felszereléssel 6 kor. Jogásztárogató, billentyűkkel 16 kor. Éneklőgép, amerikai, tölcsérnélkül! Saját javító szakműhelyek! A milánói, párisi és londoni kiállításon a cég az első dijakkal lett kitüntetve. Fényképes árjegyzék ingyen! Óvás! Ügyeljünk a „WÁGNER“ névre és a >5. házszámra. ■ Kereskedelmi tanintézet Debrecenben. A tanintézetet az 1715-ben alakult Keres­kedő-Társulat 1857-ben alapította s ez idő szerint hat tagozatból áll s mindenben egyen­jogú a- hasonrangu állami iskolákkal. A fiú felső kereskedelmi iskola melynek f. évi szept. 1-én 41-ik tanéve nyílik meg, három évfolyamú s érettségit tett növendékei egy­éves önkéntességi jogot nyernek. A női felső kereskedelmi iskola, melynek f. évi szept. 1-én 5-ik tanéve nyílik meg, szintén három évfolyamú s ugyanolyan képesítéseket nyújt, mint a fiú felső kereskedelmi iskolák. A női kereskedelmi tanfolyam, melynek f. évi szept. 1-én 15-ik tanéve nyílik meg, egy évfolyamú. Úgy a női felső kereskedelmi iskola, mint a női kereskedelmi tanfolyam növendékei a tan­intézet fenhatósága alatt álló leányinternátus­ban nyerhetnek elhelyezést, helybiztosítás ér­dekében azonban ajánlandó, hogy e tekintet- beni szándékukat mielőbb jelentsék be az igaz­gatóságnak. A felvételt és minden egyébb tudnivaló­kat illetőleg a tanintézet igazgatósága, hozzá intézett megkeresésekre kimerítő tájékoztatást nyújt s a tanintézet illusztrált ismertetését díj­mentesen küldi meg Greiner Mihály, igazgató. Johann Maria Farina Gegenüber dem Rudolfsplatz csakis ez a valódi ®Bt~ kölnivíz, köiniviz-pouder és kölnivíz-szappan. "IP® Kapható droguériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban. Ne tessék elfogadni kölnivíz-szappant, kölnivizet és poudert, ha nincs rajta az eredeti és egyedül valódi, de sokszor utánzóit JOHANN MARIA FRANIA Gegen­über dem Rudolfsplatz. Akkor sem szabad elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, köl- niviz-poudert és kölnivíz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kapható az Ön lakhelyén, mert a világhírű cég magyar- ■ —= országi képviselete: == HOLCZER EMIL ZOLTÁN Budapest, VIII. kér., Szígetvári-ut 16. szám. Egyszerű levelezőlapra azonnal válaszol és közli hol szerezhető be az eredeti minőség. Rilkét ék4» éképéfo ék dk ék ék ék ék ék ékémmpékék J» KIADÓ! Hétsastoll-utcza 12. sz. házamban levő KÁVÉHÁZ — mely esetleg — ÜZLET­HELYISÉGNEK vagy LAKÁSNAK is könnyen átala­kítható azonnal BÉRBE KIADÓ, valamint az udvarban levő $ CSŰR. DR. VETZÁK EDE. Régi arany és ezüst tárgyakat legmagasabb árban veszek és becserélek. to to WEISZMANN JAKAB I ékszerész es órás to Nagykároly, Deák-tér 4. (Spitz-ház.) to to Ajánlja dúsan felszerelt raktárát: ^ pontosan szabályozott to zsebóráit, úgymint omega, to zenit, sveiezi precíziós órakat to állandóan raktáron tartok. to (Inga fali és ébresztő órák.) to mindennemű arany és ezüst tárgyak a kir. fémjelző hi­vatal által fémjelezve. Brilliáns és gyé­mánt tárgyak rendkívül olcsó árakon. to to to to to to to to Optikai ezikkek legjutányo- ^ sabb beszerzési forrás. ^ Kedvező részletfizetés. to to es Minden nálam vásárolt javított órákért kezességet ^ vállalok. to Nyomatott Lorilleux Ch. és Társa festékével a „Kölcsey-nyomda“ részvénytársaságnál Nagykárolyban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom