Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykanizsa, 1901

49 nevünkben. Hiszen itten arczképe, tehát már az enyémek is isme­rik. Üdvözöld tőlem Darvast, s a Hanvayakat is ha még élnek. S tehát mi hárman — te, Lévay s én — sohase jövünk össze többé Molnár G. borházában ! (én lányom kikészítésekor el­adtam szőllőmet.) Nehéz megválnom e gondolattól. Azt mondja Petőfi, hogy: jó az Isten!" s mivel mi is ugy hisszük —reméljük. Amen. Szerető barátod Szem ere Miklós. Kedves barátom! (20.) Vettem soraidat s válaszolok. Hogy leveleink kölcsönös kicserélésére nem állsz: azt igen fájlalom, de erőszakkal el nem vehetem tőled. — — — — — Jóakaratú, egészen tiszta lélekből származott azon gyanúsí­tásod: hogy épen e megtagadás által akarnék valami dicsőséget s méltánylatot: édes Miklósom nem illik rám s nem érdemlem azt. Hibázol: hogy szavaimat magyarázod; az én állapotomra jutott embernek mindig igazsága van már, ha objective nem, subjective bizonyosan. Nekem visszatetszik — — — — azon gondolat: hogy ama — — csomó valaha nyilvánosság elé juthat. Remélem elhiszed, hogy ezen érzést sem nem affectálom, sem nem hazudom, hanem lelkem szerint érzem. Minden theoria ostobaság; minden okoskodás füst és pára ellőttem, saját érzésem ellenében. Kár volna itt az életről, az irodalmi hirről, méltánylatról, em­lékezetről beszélnem. Én tudom, mit tartok mindezekről s ez elég. Hogy a tagságról 1) leköszöntél: nem tudok rá mit mondani: Persze ostobaság az egész beköszöntési história; 2) sőt a tiszteleti, rendes és levelező tagsági külömbség is. A juhász költő csakugyan Hogg, mint irod. James Hogg ett­ricki juhász. Más is egy kosárkötő a Miller Tamás. Szegény Sz. Bertalan! Hja barátom az a kín az életben: hogy nem akkor halunk meg, mikor meghalunk! Szász Károlyt most is hajlandó vagyok védeni. Igaz, a mit a mai per te s tu-skodó barátságról irsz: de Károly más ember. Fá­tum ; hogy egyszerre találkozhattatok. No hiszen kedves Miklósom ! ha te a Vass Gyula tudósítása s diagnosisára építesz hogyan létemet illetőleg: akkor nekem semmi szavam sincs az egész dologban. O derék, becsületes, jó fiu és ba­rát. De hogyan kívánod egy egészséges embertül, hogy beteg ember ') Az akadémiai levelező tagságról. '') Az akadémia székfoglaló. ' y ^ 1 .'V Gymn. értesítő / 4 > 1 -87VXV

Next

/
Oldalképek
Tartalom