Nagybánya, 1917 (15. évfolyam, 27-51. szám)

1917-10-25 / 43. szám

4. oldal. NAGYBÁNYA 1917. Október 25. a madár elrepül, a földhöz kötött állatok elfut­nak ; a borz és a róka lyukba rejtőzik stb. Az állatok hasznosítani tudják a tapasztalataikat. A vadászati időszak kezdetén a nyulak és a foglyok riadtan menekülnek más vidékre; de mihelyt a vadászat ideje véget ér: nyomban visszasompo­lyognak. Az első vesztességek óvatosá teszik ő- ket. Most azonban, hogy két év óta a vadászatok szünetelnek, az állatok megszelídültek. A foglyok nem ritkán egész sürü oszlypokban sétálnak az országutakon. A hollók, ezek a bizalmatlan félénk madarak, nem rebbennek föl az ember közeled­tére. A fegyverek most más célt szolgálnak! Az állatok is észrevették már, hogy a körölöttük föl­hangzó lövéseknek nem az a célja, hogy őket elpusztítsák. Anyakönyvi közlemények. A nagybá­nyai anyakönyvi hivatalnál legutóbb a következő bejegyzések történtek. Születtek: Okt. 6. néh. Lapcsek László erdőmunkásnak János; okt. 12. Juhász János bányásznak Ferenc; okt. 11. néh. Prikob György bányásznak Ferenc; okt. 13. Stircz Mihály bányásznak Gábor; okt. 10. Schiller Sándor főkönyvelőnek Sándor; okt. 11. Andron László bányásznak Róza nevű gyermeke. — Elhaltak: Okt. 6. Marosán Mihályné Alb Anna bányász neje, gk. 48 év, bélelzáródás; okt. 5. Sarudi László bá­nyásznak gyermeke, rk., 8 év, vérhas; okt. 8. Gyalai Géza csizmadia, ref. 54 év, tüdőgümőkór; okt. 9. Mandel Olga, kereskedő gyermeke, izr. IV2 hó, tüdőlob; okt. 10. Szilágyi Mihály szíj­gyártó, rk. 70 év, vizkór; okt. 13. Lacheta János főbányatanácsos, rk. 78 év, brightkór; okt. 15. Sarudi Emil varrónő gyermeke, rk., 6 év, heveny bélhurut; 1916. julius 1. Harácsek László had- apródjelölt az 1. honvéd gyalogezrednél, rk. 34. év, hősi halált halt; jun. 28. Velker Sándor nép­felkelő a 62. gyalogezredben, rk. 23 év, hősi ha­lált halt; okt. 18. Babies György gk. 19 év, vér­has. — Házasságot kötöttek: okt. 16. Hekman Ferenc bányász és Kiss Berta helybeli lakosok. Kiadólaptulajdonos: EGLY MIHÁLY. :: szabásminták :: átalakításokhoz is. Állandóan 2500 modell !raktáron I Nagy választék sötétkék, fekete és divatkelmékben tiszta gyapjúból. :: Próbaszabásmintákat ingyen és bérmentve küldök. Stern József, ca. és kir. udv. szállító Budapest, IV., Kálvin-tér 1. sz. Eladó házastelek. A Mikszáth-utcza 16. sz. alatt ■ levő házastelek, mely egy na- ■ gyobb és egy kisebb lakóházból ■ ■■■■■■ ál, szép telekkel ■■■■» ■ szabad kézből eladó, j — Értekezhetni ———— Égly Mihály főjegyzővel. Giródtótfalu község elöljáróságától. 1570—1917. Árverési hirdetmény. Giródtótfalu község alulírott elöljárósága ezennel közhírré teszi, hogy a község határában gyakorolható vadászati jog — a Minorita rend tulajdonát képező ingatlanok kivételével — az 1917—1923. évekre nyilvános árverésen folyó évi november hó 4-én délután 3 órakor bérbe .fog adatni. Árverési feltételek a körjegyzői irodában be- tekinthetők. Giródtótfalu, 1917. október 14-én. A községi elöljáróság. Eperjessy Kincse Péter körjegyző. biró. Eladó A Rásky-féle Kossuth-utcai ház nagy telekkel ::: szabad kézből HGST eladó ====== Értekezhetni ===== Rásky Kálmánnal Fülek, Nógrádvármegye. □□□□□QDDODOQQDQQQD Felsöbányai-u. 9. sz. ház, mely áll 1 bolthelyiség, 4 szoba, konyha, kamara, :: két pixieze :: nagy magazin és 2 szoba, konyha külön épületből szabad kézből eladó. Értekezni lehet Sroll Géza tulajdonossal a nagy- tőzsdében, esetleg1 a Nánásy-nyomdában. Fogak és Fogsorok. Arany koronák és tömések. ■■ 3ELákóczi-tér 2. sz. ■■ 3>r. Winkler Jenő ■■ kér. orvos vezetése mellett. ■■ = = ■ ■ Foghúzás érzéstelen. Rendelő órák d. e. 8—12, d. u. 2—7-ig. r MLADEIOVSZKY LAJOS ^ ELSŐ TEMETESRENDEZO INTEZETE k NAGYBÁNYA, FELSŐBÁNYAI-UTCA 10. SZÁM ALATT. j! Nyomatott Nánásy István könyvnyomdájában, Nagybányán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom