Nagybánya, 1909 (7. évfolyam, 26-52. szám)

1909-10-28 / 43. szám

1909. október 28. NAGYBANYA 5 ft LEGMAKACSABB KŐKQGÉS úgy fiataloknál, mint öregeknél, valamint egyéb mellbántalmak, gyorsan megenyhülnek a Scott-féle csukamájolaj Emulsió által. Néhány kevés adag teljes megelégedésére fogja ezt Önnek is bebizonyítani. A SCOTT-féle EMULSIÓ utolérhetetlen hatása alkatrészeinek világhírű tisztaságán és erején alap­szik és a SCOTT-féle tökéletesített eljárás által az a leggyengébb gyo­morra nézve js megemészthetővé tétetik. A SCOTT-fél® EMULSIÓ a leg­ate módszer véd- KIVálODD. “ % eredeti üveg ára 2 K. 50 illír. lembe venni. Kapható minden gyógytárban. s ZEg-y jó csa.lé.d.'ból való FIÚ tanulóul fölvétetik Spinetti Sándor Utó- I dai vas-, fűszer- és csemege-üzletében. éü I m s * i N C U-C t 2-vC 3-rj, jpq; 3p*s 3 fVCJFn-iJ 3-«lC JSZ3 E B Vértes és Kramer bútoráruháza és ssztalosmiihelye Nagybánya, Rákóczi-tér. Nagy választék mindennemű kész asztalos és kárpitozott bútorokban a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelig. Előnyös fizetési feltételek. Szilárd munka. Javítások gyorsan eszközöltetnek. részletfizetésre kaphatók Aufrecht es t hangszeráruházában | Budapest, VII., Rákóczi-ut 26. Árjegyzék ingyen! SZTIPÁR HÁROLIIÉ CZIPÉSZÜZLETE NAGYBÁNYÁN, HID-ÜTCZA 7. ^ Tisztelettel értesítem Jm a megrendelő és vevő- közönséget, hogy czipész-Uzletembe berendeztem a kötszer-üzletet és raktáron tartok, úgymint: sérvkötő, haskötő és köl­dökkötőket, stb. Továbbá mérték után készítek minden e szakmába vágó dolgokat. Nők részére külön kiszolgálás! A legmegbízhatóbb gunmű- különlegességek. Kesztyűk tisz­títását és festését elvállalom a legjutányosabb árak mellett! •iyATirA>»yA-.»iiqir^ FELE MRACSEK FELÜtnuUAATATLAÍi umm 5ÖS:s MISIIM kapható nm- DEHÜTT <§ iSB&SS0B&* Ism a Valódi angol bőrbutorok, a legfinomabb készítésben kizárólag kaphatók raktáron @áb@r Márton kárpitos mesternél Hid-utca 2. sz. (sarok bolt) hol legfinomabb selyem, plüss és egyéb huzatu garnitúrák, nagy ebédlő és kisebb divánok, fa- és vasbutorok kedvező fizetési feltételek mellett nagy választékban kap­hatók. Úgyszintén e szakmába vágó áthú­zásokat és javításokat is elfogadok. Tisztelettel Grálból* TVEén-tozi kárpitos és díszítő. 6E2ÜKZSiGM0íia BErtEDEft ELEK. x KÉPES GYERÜEKLÄR Első száma 1909 október hó elején jelent meg. Szép * Tartalmas * Mulattató * Tanulságos. JÓ PAJTÁS munkatársai: Benedek Elek, Mikszáth Kálmán, Molnár Ferenc», Rákosi Viktor, Sebök Zsigmond, Schöpflin Aladár, Sebestyén Károly, Sxöllösi Zsigmond s máB jeles írók írnak el­beszéléseket, meséket, re­gényeket, czikkeket. Megjelen minden vasárnap. Az első szám rejtvényeinek megfejtői között harmincz jutalmat sorsolunk ki, melyek elseje 230 kor., má- sodika 60 kor., hannadika 24 kor. értékű. Előfizetési ár: egész évre 10 kor., félévre 5 kor., negyedévre 2 kor. 50 fillér. Egyes szám ára 20 fillér. A JÓ PAJTÁS KIADÓHIVATALA FRANKUN-TÁRSULAT Budapest, IV. Egyetem-utcza 4. Fiók kiadóhivatal: LAMPEL R. KÖNYVKERESKEDÉSE (WODIANER F. ÉS FUI) R.-T. Budapest, V,. Andrássy-út ti. JÓ PAJTÁS munkatársai: Ábrányi Emil, Kozma Andor, Lampérth Géza, Lévay Józsej, Lipcsey Ádám, Radó Antal e más jeles költők írnak szebbnél-szebb verseket. A JÓ PAJTÁS képeit jeles művészek rajzolják. Mutr.1 ványs7.űrru>t :: kívánatra mindönkinek ingyen küld :» Itiatfö- ; ; DE1VDRIN Gyümölcsfák kártevői és be­tegségei elleni biztos óvszer. 3 éW é>1&a legjobban fäOWtklkt. A nagyméltóságu m. kir. földművelésügyi minisztérium által ——; használatra ajánlva, zzzzzzz-—- •” Egyedüli elárusitó hely Nagybánya és vidékére: Harácsek vfSSNaS^faai

Next

/
Oldalképek
Tartalom