MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1968

1968. április 5. • 312. őe. - Oldalszámok - 1968. 312. 19.

19 - 18 ­A Végrehajtó Bizottságot szeretnem tájékoztatni és felhatal ­mazást kérni a következőkre : Javaslat a három titkár részéről, hogy egy hónapos halasztást szenvedjen a pártbizottsági ülés, április hó végén tartanánk meg. wm- # mm Kérek a Végrehajtó Bizottságtól felhatalmazást arra,hogy Lász­ló István elvtárs ügyével foglalkozzon a vezetés* László elv­társ kórházban volt, majd jelentkezett, hogy orvosi tanácsra is szeretne könnyebb munkakörbe átkerülni, napi lo-14 órás munkaidőt nem bir. Nem akar leköltözni Pásztora. Foglalkozunk az ügyével, Salgótarjánban való elhelyezésével. Erre van ja­vaslatunk. A Pásztói Járási PB vezetésének megoldására is ke­ressük a módot. László elvtárs kérése összhangban van azzal , hogy nem volna szerencsés hosszabb időre állandósitani az ő lejárását." A Végrehajtó Bizottság a fentiekkel egyetért. c./ Szoó Béla elvtárs tájékoztatója a balassagyarmati helyzet további alakulásáról : A megyei VB. elfogadta az előterjesztést, hogy Géczy Imre elvtárssal rendkívüli VB-ülést hivattunk össze. Tájékozta6ást adtunk a megyei VB. álláspontjáról. A párt VB ülésen összes ­ségében meg lehet állapitani a feltett kérdéseket nézve,hogy Géczy Imre, Farkas és danák elvtárs most sem tudja fáimerni , miért kellett vizsgálatot inditani és mit kerestünk, 111. mennyiben akartunk segitséget adni a számukra. Nem a munka tartalmi részét, a testületek feleiősséget keresik, nem azt nézik, hogyan keli nekik a jövőben dolgozni, hanem most is az érdeklődési körük a személyes okok keresése, ki mi­ért felelős, egyformán M büntetünk-e" embereket. Kérdezgetik egymáától, hogy "te majd tusz-e velem dolgozni?" /Farkas -Lom­bostól/.

Next

/
Oldalképek
Tartalom