MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1968

1968. április 5. • 312. őe. - Oldalszámok - 1968. 312. 20.

- 19 ­Egyéni véleményem : maradt tüske éppen elég Géczy imre es Lom­DOS elvtársban, aminek alapján félő,hagy újból ki fognak újul­ni a viszályok. Sem Géczy, sem Lombos elvtárs szavaiból nem de­rül ki, hogy elvileg megértették egymást és tudnak egymással dolgozni. Mindkét elvtárs csak arra szoritkozott, hogy "igyek­szik" együtt dolgozni, és jól dolgozni. A VB-tagok reagálása már konkrétabb volt, ott testületi fele ­lőssóggel fogták meg, hogy ezek a problémák miért következhet­tek be: "Ha előbb a testület elé viszik, segithettek volna", ­"ha ők ismerték volna a problémákat", "Lombos elvtársnak nem kellett volna bemennie ebbe az utcába" "miért nem igénylik a testület segitségét?". A tanács-ülésén Géczi János elvtárs a megyei párt VB. határo ­zataiból néhány dolgot elmondott : Géczy Imre elvtárs pártbün­tetését is, igy elejét vették a találgatásoknak. Sajnos, Gé ­czy Imre elvtárs ott is ugy reagált az egész kérdésre,hogy "követtünk el hibákat, esetlet tudatlanul". Ez is azt mutatja, hogy nem tudja értékelni, hogy "miért lett megszelitva", mit kérünk tőle a jövőre vonatkozólag J Most elmegy Géczy Imre elvtárs 3 hónapos központi továbbképző­re. Janák elvtárs ugy nyilatkozott, hogy fele kontaktusban va­gyunk, Farkas elvtárs szintén jelentkezett meghallgatásra, de ő már lényegében fő feladatának azt tartja, hogy elmerjen a pártbizottságról. Ahhoz a helyzethez, ami 3 hónapig Géczy Im­re elvtárs nélkül be fog következni, a VB-nak, az osztályok ­nak, nagyon hatékony segitségére lesz szükség, hogy Balassa ­gyarmaton a hiba, ami ott el lett követve, tovább ne fokozód ­jon, s a politikai hangulatban, a város-fejlesztésben az eddi­gieknél rosszabbat ne hozzon. Véleményem szerint, ha kell, ezek érdekében egyes elvtársaknak nagyon határozottan meg kell mondani, hogy "ha be akarnak menni a mellékutcába, nem éri meg". A balassagyarmati apparátust személyében és összetételében meg kell vizsgálni. Janák elvtárs ugy fogalmazott, hogy itt baj van : megyei szintű értékeléssel és kapcsolattal, mivel őt

Next

/
Oldalképek
Tartalom