MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1958

1958. szeptember 29. • 54. őe. - Oldalszámok - 1958. 54. 5.

Megyei Párt Végrehajtó Bizottság Tagjainak! Kedves Elvtársak! legutóbbi Végrehajtó Bizottsági ülésen a Megyei Tanács elnök­helyettesi funkció megoldására olyan irányú határozatot hoztunk: amennyiben Turcsányi elvtárs vállalja e feladatot Őt első helyen javasoljuk. Turcsányi Elvtárssal az ügyről beszéltük: vállalta a megbízatást és hétfőn a Miniszter Tanács felé megtesszük javasla­tunkat. A Megyei népfront Elnökséggel amely rendkivül jó hatást tett ilyen sikeres kiválogatás még Egy kérésük azonban felmerült, - bár határozott választ nem a Kérése az Elnökségnek az volt, negyedik, vagy ötödik pótképvi rasztot jelöljünk, illetve jav raszt megkeresése, aki vagy má aláirt belépési nyilatkozatot. Ha az elvtársak egyetértenek v aláirni. A személyről később é megbeszéltük a képviselő jelölteket, az elnökségre. Véleményük szerint nem volt a megyének, amivel személyesen egyetértettem dtam a VB. állásfoglalása nélkül-, hogy a tömegbázis szélesítése végett selőként egy egyénileg dolgozó pa­asoljunk, /Elgondolásunk olyan pa­r belépett a szakcsoportba, vagy ele, kérem a csatolj körözvényt rtesi/tést adunk.. /Jakab Sándor/ m. első titkár. \ Alics János Andó István Cser Gyula Jakab Sándor Kovács József Matuz József Nádasdi András lészló István Tanyai Ferenc Szoó Béla Vonsik Gyula CMJüa' \.7l ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom