MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1958

1958. május 28. • 44. őe. - Oldalszámok - 1958. 44. 4.

•K II.. napirend : PB. elé menő anyag előterjesztése. VB. elfogadta . III.. napirend. Jelentés az 1957-58. évi pártoktatás tapasztalatai­ról és az elkövetkezendő év feladatairól. VB. elfogadta. Egyebek : Fegyelmi ügyek : Hruz József pártba való felvétele VB. 1957. jun. 1-i dátummal visszavette. , Fodor Gyula kizárásának fellebbezése VB. elutasította. Koós f. Margit kizárásának fellebbez 'se VB. megrovás pártbtintetessél visszavette párttagnak. Csordás András kizárásának fellebbezése VB. elntásította . Orosz Lajos 1945-ös tagságának kérése VB. elutasitotta . Bogár János pártba való felvétele VB. elutasitotta azzal, hogy kérje felvételét az aiap sz ervezetnél. Illegális ügyek : Földi István párttagséának elismerése 1929-től. VB. elfogadta . Nagy József párttagságénak elismerése 1929-től VB. elfogadta. Kómár Gábor munkásmozgalmi tevékenységének 1937-tőli elismerése VB. elfogadta . ./.

Next

/
Oldalképek
Tartalom