MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1958

1958. május 28. • 44. őe. - Oldalszámok - 1958. 44. 5.

- 2 ­Szabó János makó munkásmozgalmi tevékenységének elis­merése. Javaslattétel a nyugdij ügyében, hogy földalatti idő után kapja a nyugdiját. VB. hat.: visszaadta azzal, hogy több információt kell Veszerezni tevékenységével kapcsolatosan, őzv. Ondr^k Józsefné munkásmozgalmi tevékenységének 1919-tőli elismerése, nyugdij járulékának 600 Ft-ra való kiegészítése VB. elfogadta . Nagy Lajos munkásmozgalmi tevékenységének 1940-től való elismerése VB. elutasította . Javaslat Csehszlovákia Karlovári üdültetésre Miklós Gás­pár elvtárs személyében. VB. határozata : Miklós Gáspár helyett Ivényi Ferenc elvtársat fogadta el. Matuz elvtás : A bányarendészeti párttagok kérik pártszervezet megala­kitásáoz az engedélyt, egyben a salgótarjáni járáshoz való tartozást. VB. elfogadta . k.m.f. f /Varga Séndorné/ / J akab Sándor/ jegyzkv. vez. m. I. titkár. .""V

Next

/
Oldalképek
Tartalom